เศรษฐกิจโลกพ่นพิษ ส่งผลกระทบต่อศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และเด็กถูกล่วงละเมิด หลังหลายองค์กรหยุดติดการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือด้านทุน ทำให้หลายภาคส่วนในเมืองพัทยาต้องเร่งระดมหาแนวทางช่วยเหลือให้พ้นวิกฤต (มีคลิป)

            จากสภาพเศรษฐกิจเปลี่ยนไป ทำให้การสนับสนุนจากภาครัฐ และองค์กรต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุนศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และเด็กถูกล่วงละเมิด ยุติการให้การสนับสนุนด้านงบประมาณไปเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เหลือเพียงองค์กรเดียวที่ยังให้การสนับสนุนงบประมาณเดือนละ 95,000 บาท และจะสิ้นสุดในสิ้นปี 2563 ส่งผลกระทบต่อศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และเด็กถูกล่วงละเมิด ที่จะต้องแบกรับภาระการเลี้ยงดูเด็กในความดูแลถึง 40 ชีวิต และเจ้าหน้าที่ที่เหลืออีก 4 ชีวิต ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละประมาณ 170,000 บาท ซึ่งจาการสนับสนุนที่ยังเหลืออยุ่จึงไม่เพียงพอที่จะดูแลเด็กๆ ภายในศูนย์ฯ ทั้งนี้หากอนาคตยังไม่มีองค์หรือหน่วยงานเข้ามาให้การสนับสนุนศุนย์ดังกล่าวอาจจะต้องปิดตัวลง
              ล่าสุดเมื่อวันที่ 24 ม.ค.63 ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการช่วยเหลือศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และเด็กถูกล่วงละเมิด โดยมีนางโสภิณ เทพจักร กรรมการผู้จัดการบริษัทในเครือไดอาน่า กรุ๊ป นางเปรมฤดี แซ่โค้ว นายกสมาคมชาวอีสานพัทยา น.ส.ไพรชิตร เจตะภัย ประธานสมาคม YWCA กรุงเทพฯ-ศูนย์พัทยา เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคมเทศบาลเมืองหนองปรือ ตัวแทนเครือข่าย และตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เข้าร่วมหารือแนวทางช่วยเหลือกันอย่างพร้อมเพรียง
            โดยในที่ประชุมหลายภาคส่วนได้มีการเสนอแนวทางการช่วยเหลือศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และเด็กถูกล่วงละเมิด ทั้งในส่วนภาครัฐจะเร่งหาแนวทางการให้การช่วยเหลือโดยไม่ให้ผิดเกณฑ์การอนุมัติงบประมาณตามระเบียบราชการกำหนดไว้ เพื่อเป็นการให้การสนับสนุนในระยะยาว ส่วนภาคเอกชนจะเร่งระดมทุนให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตในช่วงปี 2563 ไปก่อน พร้อมจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการในการดำเนินการหาแหล่งทุนสนับสนุนศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และเด็กถูกล่วงละเมิด พร้อมทั้งจะมีการจัดทำประชาสัมพันธ์ศูนย์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายต่อไป
            สำหรับศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และเด็กถูกล่วงละเมิด ถือเป็นองค์กรให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนจากการค้ามนุษย์ในเขตเมืองพัทยา บางละมุงและพื้นที่ต่างๆ มาเป็นเวลานานถึง 12 ปี ตั้งอยู่บนพื้นที่ 3 ไร่ ตั้งอยู่ ต. หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยมีนายศุภกร โนจา เป็นผู้อำนวยการ เปิดดำเนินการให้ความช่วยเหลือเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศและเด็กที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์มาตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2551

(ชมคลิป)

Advertisement