รองนายกเมืองพัทยา เผย ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เมืองพัทยาอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งฯ

Advertisement