นายกเมืองพัทยาเผยสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าต้องควบคุมอย่างใกล้ชิด เน้นการป้องกันเฝ้าระวังฯ

Advertisement