สโมสรไลออนส์สากล ภาค 310 ซี ประเทศไทย ฝ่ายบริจาคโลหิต ปีบริหาร 2562-2563 ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาบีช จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตตามโครงการหนึ่งคนให้ หลายคนรับ

             (22 มกราคม 2563) ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาบีช สโมสรไลออนส์สากล ภาค 310 ซี ประเทศไทย ฝ่ายบริจาคโลหิต ปีบริหาร 2562-2563 ได้ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล ตัวแทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตตามโครกงารหนึ่งคนให้ หลายคนรับ ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้เป็นอย่างดีในยามที่โลหิตขาดแคลน

              โดยบรรยากาศในวันนี้ พบว่าตั้งแต่เช้ามีพี่น้องประชาชนที่สนใจเข้าร่วมในการบริจาคโลหิตกันอย่างต่อเนื่อง และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตรมากมายมาร่วมสร้างสีสันให้กับกิจกรรมบริจาคโลหิตในวันนี้ ซึ่งมีกิจกรรมเสริมที่สร้างสีสันให้มากมาย อาทิ การบริการนวดเท้า และนวดตัวฟรี จากชมรมหมอนวดชายหาดพัทยา และชายหาดวงศ์อมาตย์ ที่ออกหน่วยบริการนวดฟรีแก่ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตและผู้ที่ช้อปปิ้งภายในศูนย์การค้า โดยพบว่าได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและประชาชนเป็นอย่างดี

              นอกจากนี้ยังพบว่ามีการออกหน่วยบริการตัดผมเสริมสวยฟรี จากโรงเรียนเสริมสวยเกศศิริที่ส่งคณะครูและอาจาร์ยมาร่วมออกหน่วยบริการฟรีแก่ผู้ที่สนใจอีกด้วย
Advertisement