เมืองพัทยาสานต่อโครงการสอนภาษาต่างประเทศ ปีที่ 16 จัดโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ เพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน ประจำปี 2563 (มีคลิป)

              (21 ม.ค.63) สำนักการศึกษาเมืองพัทยา เปิดรับสมัครโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ เพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน ประจำปี 2563 ซึ่งถือเป็นปีที่ 16 แล้ว ซึ่งในปีนี้ เมืองพัทยาเปิดอบรม 3 หลักสูตร 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ขั้นพื้นฐาน) และหลักสูตรภาษาจีน (ขั้นพื้นฐาน) หลักสูตรละ 30 ชั่วโมง จำนวน 2 ห้องเรียนๆ ละ 30 คน เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 10.00 – 13.00 น. ปฐมนิเทศน์ก่อนเข้ารับการอบรม วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 11

            ส่วนระยะที่ 2 เปิดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ขั้นพื้นฐาน), หลักสูตรภาษาจีน (ขั้นพื้นฐาน) และหลักสูตรภาษาจีน (ระดับกลาง) เปิดรับสมัครวันที่ 21 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุม 231 หลักสูตรละ 30 ชั่วโมง จำนวน 2 ห้องเรียนๆ ละ 30 คน ปฐมนิเทศก่อนเข้ารับการอบรม วันที่ 2 พฤษภาคม 2563
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักการศึกษาเมืองพัทยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา โทร.038 253 271, 038 254 090 ในวันและเวลาราชการ

(ชมคลิป)

Advertisement