เมืองพัทยา เตรียมจัดโครงการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งเยาวชนเมืองพัทยา เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์คุณค่าของภาษาไทยผ่านการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งและเป็นการสืบสานเพลงลูกทุ่งให้คงอยู่ในสังคมไทย (มีคลิป)

              (21 ม.ค.63) นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า เมืองพัทยา โดยฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการ ส่วนสงเคราะห์และสวัสดิการ สำนักพัฒนาสังคม เตรียมจัดโครงการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งเยาวชนเมืองพัทยา ในช่วงกลางเดือนมีนาคม 2563 ที่ บริเวณลานอเนกประสงค์ชายหาดพัทยากลาง ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนในเขตเมืองพัทยาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด อีกทั้งเพื่อเป็นการผลักดันและยกระดับศักยภาพทางด้านการเล่นดนตรีของเยาวชนในเขตเมืองพัทยาให้มีความก้าวหน้าและทัดเทียมเยาวชนในเขตพื้นที่อื่นๆ ได้ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์คุณค่าของภาษาไทยผ่านการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง และเป็นการสืบสานเพลงลูกทุ่งให้คงอยู่ในสังคมไทยต่อไป
             สำหรับคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าร่วมประกวดโนโครงการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งเยาวชนเมืองพัทยานั้นจะต้องมีอายุไม่เกิน 19 ปี ศึกษาในสถานศึกษาเขตจังหวัดชลบุรีหรือมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเมืองพัทยา และไม่เคยมีผลงานหรือสังกัดค่ายเพลงใดมาก่อน โดยเพลงที่ใช้ในการประกวดมี 2 เพลง คือ เพลงช้า 1 เพลง เพลงเร็ว 1 เพลง ซึ่งเยาวชนที่สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ที่สำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 31,000 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ สำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา โทร.038-253263, 038-253279 ในวันและเวลาราชการ

(ชมคลิป)

Advertisement