นายกเมืองพัทยาประชุมเร่งด่วนติดความคืบหน้าปัญหาอุปสรรคโครงการก่อสร้างของเมืองพัทยา หวั่นส่งผลกระทบต่อการดำเนินการชีวิตของประชาชนและนักท่องเที่ยว (มีคลิป)

             (21 ม.ค.63) ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้น ที่เมืองพัทยา โดยมีคณะผู้บริหารเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สำนักการช่างเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่สำนักการช่างสุขาภิบาลเมืองพัทยาเข้าร่วมหารือ
              นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า การประชุมในครั้งนี้เป็นการติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างของเมืองพัทยา ทั้งโครงการที่ดำเนินการก่อสร้างได้โดยปกติและโครงการก่อสร้างที่ประสบปัญหาอุปสรรคต่างๆ ทั้งความล่าช้าในการดำเนินการก่อสร้าง รวมถึงโครงการที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในระหว่างการก่อสร้าง เพื่อให้แผนงานในการดำเนินการเป็นไปตามสัญญาและ TOR ที่ได้มีการวางแผนเอาไว้ รวมถึงบางโครงการอาจจะต้องมีการปรับปรุงแผนและปรับแบบการก่อสร้าง อาทิเช่น โครงการก่อสร้างท่อระ บายน้ำเสียและระบายน้ำฝน ถนนนาเกลือ-สว่างฟ้า ที่ได้มีการปรับแบบการวางท่อตั้งแต่บริเวณลานโพธิ์นาเกลือไปถึงสะพานยาวนาเกลือ โดยได้มีการปรับเปลี่ยนการวางท่อจากบริเวณเซียนซือมาที่บริเวณลานโพธิ์นาเกลือ เพื่อระบายน้ำลงสู่ทะเล
            การประชุมในครั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเป็นไปตามแผนที่กำหนด อีกทั้งเพื่อติดตามในการร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการก่อสร้างในแต่ละโครงการ ที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการจราจรและปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ทั้งนี้สำหรับความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเสียและระบายน้ำฝน ถนนนาเกลือ-สว่างฟ้าที่มีการแก้ไขปรับปรุงแบบการวางท่อนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างรอแบบที่มีการแก้ไข คาดว่าปลายเดือนมกราคมนี้ก็จะแล้วเสร็จ และพร้อมดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลือต่อไปได้ ทั้งนี้สัญญาจ้างโครงการดังกล่าวจะสิ้นสุดในช่วงเดือนมีนาคม 2563 และจะต้องมีการขยายระยะเวลาออกไปด้วยเหตุผล 2 ข้อคือ 1. เรื่องการเปลี่ยนแปลงแบบ และ 2. ด้วยเมืองพัทยาได้มีการขอให้ผู้รับจ้างหยุดดำเนินการก่อสร้างในช่วงเทศกาลและวันหยุดต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ซึ่งเมืองพัทยาจะนำองค์ประกอบทั้ง 2 ข้อนี้มาพิจารณาในการอนุมัติให้ผู้รับจ้างขยายเวลาในการก่อสร้าง โดยในส่วนอื่นๆ ที่ไม่ได้มีการแก้ไขในเรื่องของแบบการก่อสร้าง ก็ได้มีการดำเนินการกก่อสร้างไปตามแผนที่กำหนด โดยบริเวณถนนสว่างฟ้านั้นจะมีการเปิดหน้างานในวันที่ 27 มกราคมนี้
           นายกเมืองพัทยา เปิดเผยต่ออีกว่า ในส่วนโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำป้องกันน้ำท่วมบ้านเขาตาโลนั้น ขณะนี้ผู้รับจ้างได้มีการดำเนินการก่อสร้างนอกเหนือจากตามแผนงาน อาทิ การว่างท่อบ่อพักที่ดำเนินการก่อสร้างเกินกว่างวดงาน เมืองพัทยาจึงได้มีการพิจารณาปรับแผนการดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามงวดงานและสัญญาที่กำหนดไว้ ทั้งนี้เนื่องจากในบางครั้งการวางงวดงานนั้นอาจจะไม่เป็นไปตามสภาพที่เกิดขึ้น อย่างกรณีการวางท่อในบางช่วงการวางท่อต้องวางในครั้งเดียวในระยะทางหนึ่ง เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตาม TOR ที่กำหนด เพื่อไม่ให้เสียประโยชน์ทั้งผู้รับจ้างและเมืองพัทยา รวมถึงไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชน
               ส่วนความคืบหน้าการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมถนนชายหาดพัทยา ซึ่งก่อสร้างตั้งแต่ปากทางวอล์คกิ้งสตรีท ไปถึงโค้งโรงแรมดุสิตธานี ระยะทาง 2.7 กิโลเมตร ด้วยงบประมาณ 95 ล้านบาท ขณะนี้การก่อสร้างคืบหน้าไปแล้ว 55 % ส่วนปัญหาอุปสรรคที่พบในการก่อสร้างนั้นเกิดจากการที่เมืองพัทยาแจ้งให้มีการหยุดการดำเนินการก่อสร้างในช่วงเทศกาลและวันหยุดยาวต่อเนื่องถึง 30 วัน และติดปัญหาเรื่องแนวสายไฟฟ้าแรงสูงใต้ดินจำนวน 34 จุด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอการอนุมัติขยายสัญญาจ้าง ซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาว่างจ้างในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งทั้ง 2 ปัจจัยส่งผลให้การดำเนินการก่อสร้างเกิดความล่าช้าออกไปถึง 83 วัน เป็นต้น

(ชมคลิป)

Advertisement