คณะผู้จัดการแข่งขัน Pattaya Open Taekwondo Championship ครั้งที่ 2 เข้าขอบคุณนายกเมืองที่ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันจนประสบความสำเร็จ (มีคลิป)

               ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา Mr.Kim Kyungduk Jongnam นายกสมาคมเทควันโดเคียงกิโด สาธารณรัฐเกาหลี พร้อมคณะจัดการแข่งขัน Pattaya Open Taekwondo Championship ครั้งที่ 2 เดินทางเข้าขอบคุณผู้บริหารเมืองพัทยาที่ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันจนประสบความสำเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยมีนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยนายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและกีฬาเพื่อการศึกษา รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
              สำหรับการจัดการแข่งขัน Pattaya Open Taekwondo Championship ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถในด้านกีฬาเทควันโด ได้มีการพัฒนาฝีมือนำไปสู่ชัยชนะ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ยุ่งต่อยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ และยังเป็นการเปิดโอกาสสู่การเป็นนักกีฬาเยาวชนระดับภูมิภาคและนานาชาติต่อไป
             โดยกำหนดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ณ อาคารกรีฑาในร่มเมืองพัทยา ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักกีฬาเทควันโด ไทยและเกาหลีใต้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก

(ชมคลิป)

Advertisement