พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ พร้อมคุณสุพัตรา เผือกประพันธุ์ ร่วมทอดผ้าป่ากว่า 2 ล้าน ซื้อเครื่องมือแพทย์

                ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือเอกศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ สมาชิกวุฒิสภา พร้อมภรรยา พลตรีหญิง อรัณยานี วงษ์สุวรรณ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล โดยมีคุณสุพัตรา เผือกประพันธุ์ เจ้าของห้างทองสุพัตรา กรุ๊ป ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ชลบุรี เขต 8 พร้อมภรรยา ทันตแพทย์หญิงปิยธิดา เผือกประพันธุ์ ประธานกรรมการฝ่ายฆราวาส ร่วมกันทอดผ้าป่า โดยยอดเงินร่วมบริจาคทำบุญทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 2,489,232 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความทันสมัย มีสมรรถนะสูงให้โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 โดยมีพระครูปลัดวรศักดิ์ รุจิธัมโม เจ้าอาวาสวัดราษฎร์สามัคคี กม.10 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระครูวิสุทธิ์ธรรมานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดเขาชีจรรย์ พลเรือเอก ศังกร พงษ์ศิริ อดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน นายชีวิน ประพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 ตลอดจนอดีตคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการทหารเรือ-ตำรวจ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาและประชาชน เข้าร่วมในพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลเป็นจำนวนมาก
             นายชีวิน ประพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 กล่าวว่า ขอขอบคุณ พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ สมาชิกวุฒิสภา พร้อมภรรยา พลตรีหญิง อรัณยานี วงษ์สุวรรณ คุณสุพัตรา เผือกประพันธุ์ เจ้าของห้างทองสุพัตรา กรุ๊ป ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ชลบุรี เขต 8 พร้อมภรรยา ทันตแพทย์หญิงปิยธิดา เผือกประพันธุ์ และครอบครัว รวมถึงผู้บริจาคเงินสมทบทุนทอดผ้าป่ามหากุศลในวันนี้ เพื่อหารายได้สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับไว้ใช้ดูแลรักษาผู้ป่วย รวมถึงขยายศักยภาพในการรักษาตามความเชี่ยวชาญของแพทย์ในสาขาต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ เป็นที่พึ่งทางสุขภาพของประชาชนต่อไป

 

Advertisement