บรรดาข้าราชการ นักการเมืองท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชน และนักธุรกิจ ร่วมมอบกระเช้าของขวัญแสดงความยินดีปลัดจังหวัดชลบุรีป้ายแดง (มีคลิป)

                (17 ม.ค.63) ที่บ้านพักปลัดจังหวัดชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี บรรดาข้าราชการ นักการเมืองท้องถิ่น นักธุรกิจ พ่อค้า ประชาชน และสื่อมวลชนแขนงต่างๆ อาทิ ว่าที่พันตรี ชาติชาย ศรีโพธิ์อ่อน นายอำเภอเกาะสีชัง นายอนันต์ กิ่งสร นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทยทีวีสีช่อง 3 ภาคตะวันออก และนายชัยยศ ผู้พัฒนพงษ์ ที่ปรึกษาสมาคมนักข่าวพัทยา เดินทางเข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายนริศ นิรามัยวงศ์ ในโอกาสที่เดินทางมาดำรงตำแหน่งปลัดจังหวัดชลบุรี
              นายนริศ นิรามัยวงศ์ ปลัดจังหวัดชลบุรีคนล่าสุด สำเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา เริ่มรับราชการเมื่อปี พ.ศ.2537 ในตำแหน่งปลัดอำเภอ ที่อำเภอตาพระยา จ.สระแก้ว ก่อนจะเลื่อนมาดำรงตำแหน่งนายอำเภอคลองหาด นายอำเภอวังน้ำเย็น จ.สระแก้ว และนายอำเภอบางละมุง เมื่อปี พ.ศ.2559 ก่อนหน้านี้ดำรงตำแหน่งสำคัญในกรมการปกครอง ด้วยการเป็นผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต 7, 8 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 จนกระทั่งมีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งปลัดจังหวัดชลบุรี โดยเข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

(ชมคลิป)

Advertisement