ทหารเรือสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10

              (18 ม.ค.63) พลเรือเอก ทิวา ดาราเมือง ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และวันกองทัพเรือ ณ ลานอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพเรือ ผู้แทนทหารบก ทหารอากาศ ตำรวจ องค์กรภาครัฐ ตลอดจนกำลังพลของหน่วยทหารเรือ เข้าร่วมในพิธีฯ
             วันที่ 18 มกราคมของทุกปี เป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ชาติไทย ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กระทำยุทธหัตถีมีชัยเหนือข้าศึก รักษาราชอาณาจักรให้ดำรง ความเป็นชาติจนถึงปัจจุบัน และเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับบรมราชาภิเษก และทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทย กองทัพไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงน้อมใจจัดการสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณเฉพาะพระพักตร์อย่างพร้อมเพรียงทั่วประเทศ เพื่อเทิดพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดีพร้อมทั้งแสดงถึงแสนยานุภาพความเป็นปึกแผ่น ในการผนึกกำลังของทหารทั้ง 3 เหล่าทัพ และตำรวจ ภายใต้เบื้องพระยุคลบาท และพระบารมีของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ณ ศูนย์การทหารม้า จังหวัดสระบุรี
                ในส่วนของกองทัพเรือ ประกอบพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 และวันกองทัพเรือ ในเวลา 10.30 น. ประกอบพิธีสงฆ์ เวลา 15.30 น กระทำพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ประกอบด้วย กำลังพลสวนสนาม จำนวน 7 กองพัน จากกองเรือยุทธการ จำนวน 2 กองพัน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จำนวน 1 กองพัน ฐานทัพเรือสัตหีบ จำนวน 1 กองพัน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จำนวน 2 กองพัน กรมสารวัตรทหารเรือ จำนวน 1 กองพัน รวมกำลังพลสวนสนามทั้งสิ้น 1,011 นาย

 

Advertisement