รพ.อาภากรเกียรติวงศ์มอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ ในวันคล้ายวันสถาปนา ครบ 83 ปี

            (17 ม.ค.63) พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานมอบทุนการศึกษา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ครบ 83 ปี ณ ห้องประชุมลุมพิกานนท์ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี ผู้บังคับบัญชา ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัด
              โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของข้าราชการและลูกจ้าง เป็นประจำทุกปี ตามวัตถุประสงค์ของเงินกองทุนหมอพร โดยประกอบพิธีในวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาล ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่พุทธศักราช 2547 โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่17 การมอบทุนการศึกษาของโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ นอกจากจะแบ่งเป็นระดับการศึกษาแล้ว ยังแบ่งตามชั้นยศของผู้ขอทุนด้วย ทั้งนี้เพื่อให้ครอบคลุมในทุกกลุ่มกำลังพล ซึ่งปีนี้กำนดมอบทุนการศึกษา 48 ทุน ทุนละ4000 บาท เงินจากกองทุนหมอพร 160,000 บาท ผู้มีจิตศรัทธา สมทบทุนการศึกษาได้แก่ พลเรือตรีหญิง นิภาภรณ์ เล้าโสภาภิรมณ์ มีจิตศรัทธามอบทุนการศึกษา 30,000 บาท
                 พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ กล่าวว่า สำหรับการมอบทุนการศึกษาเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ประจำปี 2563 จำนวนเงินอาจไม่มากนัก แต่น่าจะช่วยแบ่งเบาภาระในการสนับสนุนการศึกษาเล่าเรียนให้แก่บุตรของท่านได้ระดับหนึ่ง อีกทั้งนับได้ว่าเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวและผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา เนื่องจากเป็นเงินที่มาจากกองทุนหมอพร องค์บิดาของทหารเรือไทยที่พวกเราเคารพนับถือ และเป็นปีครบรอบ 83 ปี ในการก่อตั้ง สำหรับผู้ที่ได้รับทุนในวันนี้ ก็ขอตั้งใจศึกษาเล่าเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของครอบครัว สังคม ประเทศชาติสืบไป

Advertisement