จิตอาสาอำเภอสัตหีบร่วมทำความดีทำความสะอาดปลูกต้นไม้ให้กับวัดและโรงเรียนวัดหนองจับเต่าเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

            (17 ม.ค.63) นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดและปลูกต้นไม้บริเวณวัดหนองจับเต่าและโรงเรียนวัดหนองจับเต่า ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนประชาชนจิตอาสาอำเภอสัตหีบ เข้าร่วมกิจกรรม
           นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เราทำความดี ด้วยหัวใจ ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีและความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบัน ชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน เป็นที่น่ายินดียิ่งที่วันนี้ ท่านทั้งหลายได้มาชุมนุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่นี้ เพื่อร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดและร่วมปลูกต้นไม้บริเวณซุ้มหน้าประตูทางเข้าวัด
               การทำกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ที่สำคัญเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคน ทุกฝ่ายต่างตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดบ้านเรือนถิ่นฐานที่อยู่ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง และสะอาดสวยงามเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และทำงานด้วยความระมัดระวัง คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ

Advertisement