รองนายก อบจ.ร่วมตัดริบบิ้น เป็นประธานในการเปิดใช้อาคาร รพ.สต.หนองเกตุใหญ่อย่างเป็นทางการ พร้อมรับมือผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บอย่างเต็มศักยภาพ

                 (16 มกราคม 2563) ที่ รพ.สต.หนองเกตุใหญ่ เหล่าบรรดา อสม. ร่วมถึงบรรดาแขกผู้มีเกียรติ อาทิ นายเรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี, นายสมพล จิตติเรืองเกียรติ สาธารณสุขอำเภอบางละมุง, นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล, นายวันชัย แสนงาม ประธานชมรม อสม.อำเภอบางละมุง ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในโอกาสเปิดที่ทำการอาคารหลังใหม่ รพ.สต.หนองเกตุใหญ่อย่างเป็นทางการ
             หลังได้เวลา นายเรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ในฐานะตัวแทนจาก อบจ.ชลบุรี ได้เป็นตัวแทนในการตัดริบบิ้นเพื่อเป็นการเปิดตัวอาคารอย่างเป็นทางการ โดยใช้ฤกษ์ เวลา 09.09 น. ในการตัดริบบิ้นเพื่อเปิดอาคารอย่างเป็นทางการ ก่อนที่พระภิกษุสงฆ์จากวัดหนองเกตุใหญ่จะเดินทางมาเจริญพระพุทธมนต์ และร่วมฉันท์ภัตตาหารเพลเพื่อความเป็นศิริมงคลตามลำดับ
                 สำหรับอาคารหลังดังกล่าว เป็นอาคาร 2 ชั้น ต่อเติมอาคารให้ด้านปีกด้านซ้ายของอาคารหลังเดิม ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีในการดำเนินการต่อเติมครั้งนี้ จำนวน 2,240,813 บาท ซึ่งถือว่าเป็นการประสานงานความร่วมมือกับทองถิ่น ที่ร่วมมือกันในการขับเคลื่อนงบประมาณลงท้องถิ่น โดยเน้นการส่งเสริมวงจรด้านการสาธารณสุขของท้องถิ่นให้ได้รับการพัฒนา เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหลมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์

Advertisement