อำเภอบางละมุง จัดทำบุญอำเภอเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่ในการทำงานบริการให้กับประชาชน (มีคลิป)

              (16 ม.ค.63) ณ ที่ว่าการอำเภอบางละมุง นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง พร้อมด้วย พ.ต.อ.พัฒนชัย ภมรพิบูลย์ ผกก. สภ.บางละมุง หัวหน้าส่วน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อำเภอบางละมุง ได้ร่วมจัดพิธีทำบุญอำเภอบางละมุง โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักธุรกิจ ประชาชน และสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดโปร่ง จำนวน 9 รูป มาเจริญพระพุทธมนต์และฉันภัตตาหารเพล เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อีกทั้งเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่

              สำหรับอำเภอบางละมุง มีพื้นที่รวมประมาณ 727 ตารางกิโลเมตร หรือ 469,021 ไร่ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 ตำบล 60 หมู่บ้าน ซึ่งอำเภอบางละมุงแต่เดิมมีฐานะเป็นเมืองบางละมุง จนถึงปี พ.ศ. 2444 ได้ยุบเมืองบางละมุงเป็นอำเภอขึ้นต่อจังหวัดชลบุรี โดยมีที่ว่าการอำเภอตั้งอยู่บริเวณริมคลองนกยาง ซึ่งขณะนั้นบริเวณดังกล่าวเป็นท่าน้ำที่สำคัญทั้งทางด้านการคมนาคมและเป็นที่ชุมนุมของเรือสินค้าต่างๆ ต่อมาคลองนกยางตื้นเขินไม่สะดวกต่อเรือสินค้าต่างๆ ที่จะล่องเข้าออก ทั้งสภาพพื้นที่ไม่เหมาะสมที่จะขยายชุมชนให้กว้างขวาง จึงย้ายที่ว่าการอำเภอไปตั้งที่ใหม่บริเวณริมทะเลในตำบลนาเกลือ เมื่อ พ.ศ.2452 ทั้งนี้เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2495 เกิดวาตภัยร้ายแรง ตัวอาคารที่ว่าการอำเภอพังเสียหายจนไม่สามารถใช้การได้ จึงได้ย้ายไปตั้งที่ทำการชั่วคราวที่โรงเรียนบางละมุง ต่อมา พ.ศ.2496 ทางราชการได้อนุมัติเงินงบประมาณให้สร้างที่ว่าการอำเภอหลังใหม่บริเวณใกล้ๆ กับโรงเรียนบางละมุง และได้ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติราชการจนทุกวันนี้

(ชมคลิป)

Advertisement