สธ.บางละมุง เสริมทักษะความรู้การกู้ชีพขั้นพื้นฐานให้กับบุคคลกรอำเภอ ตำรวจ ประชาชนจิตอาสา อป.พร.และ อส. หวังสร้างเครือข่ายในการฟื้นชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า เพื่อลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน (มีคลิป)

             ที่ ศาลาประชาคม อำเภอบางละมุง นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน บุคลากรหน่วยงานอำเภอ ตำรวจ ประชาชนจิตอาสา อป.พร.และ อส. พร้อมด้วยนางพินพา เรืองรัตนาถ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบางละมุง ฝ่ายบริการ โดยมีเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆ เข้าร่วมอบรมอย่างพร้อมเพรียง
              นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง กล่าวว่า สำหรับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยงานอำเภอ ตำรวจ ประชาชนจิตอาสาฯ อป.พร.และ อส. ในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้และฝึกทักษะการช่วยเหลือด้านการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และเทคนิคการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่อาจเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินขึ้นได้ทุกเวลากับบุคลากรในองค์กร รวมถึงประชาชนที่มาใช้บริการ
             ทั้งนี้เนื่องจากการเจ็บป่วยฉุกเฉินและอุบัติเป็นสิ่งที่ไม่มีใครที่จะสามารถคาดคิดได้และมักเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และแต่ละครั้งที่เกิดขึ้นก็จะมีการสูญเสีย ไม่ว่าจะเป็นชีวิตหรือทรัพย์สินเงินทอง อีกทั้งการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากสภาพร่างกายหรือการเจ็บป่วยทั่วไปเมื่อเกิดอุบัติเหตุที่ไม่ใช่สายงานวิชาชีพสาธารณสุขไม่มีความรู้พื้นฐานในการช่วยเหลือด้านปฐมพยาบาลและการใช้เครื่องมือ เพราะขาดความมั่นใจหรือช่วยเหลือไม่ถูกต้อง เป็นสาเหตุให้ผู้บาดเจ็บเสียชีวิตหรือพิการได้ โดยอำเภอบางละมุงได้รับจัดสรรเครื่อง AED จำนวน 4 เครื่อง เพื่อติดตั้งที่ว่าการอำเภอ 1 เครื่อง สวนสาธารณะตำบลโป่ง ตำบลหนองปรือ และตำบลเขาไม้แก้ว ตำบลละ 1 เครื่อง ซึ่งการจัดฝึกอบรมดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากร ซึ่งเป็นผู้เชียวชาญจากโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ และโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ มาให้ความรู้ผู้เข้าอบรม

(ชมคลิป)

Advertisement