เมืองพัทยาติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสีย และระบายน้ำฝนถนนนาเกลือฝั่งตะวันออก คลองปึกพลับ หลังพบปัญหาท่อส่งน้ำเสียเดิมกีดขวางทางระบายน้ำฝน สั่งการผู้เกี่ยวข้องเร่งออกแบบแก้ไข (มีคลิป)

            นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย และระบายน้ำฝนถนนนาเกลือฝั่งตะวันออก คลองปึกพลับ โดยมีผู้แทนจากบริษัทผู้รับจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่การดำเนินงานขุดฝังขุดฝังชีทไพล์ เพื่อวางบ่อรับน้ำ ขนาด 9.00 x 10.00 เมตร ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 3 สัปดาห์นี้
              โดยจะใช้วิธีทยอยเปิดผิวจราจรเป็นช่วงๆ เพื่อให้การดำเนินการส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนน้อยที่สุด ทั้งนี้จากการตรวจสอบการวางแนวท่อระบายน้ำฝนเพื่อระบายลงสู่คลองปึกพลับในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่นาเกลือนั้น พบว่าบริเวณช่องทางการจัดสร้างบ่อพักเพื่อระบายน้ำฝนตามแผนนั้น จากการขุดเจาะผิวจราจรพบท่อระบายน้ำเสียเดิมจากสถานีสูบเป็นบ่อพักขนาดใหญ่พร้อมท่อส่งน้ำเสียขนาด 80 ซม. กีดขวางทางอยู่ทำให้ไม่สามารถเปิดช่องระบายน้ำตามแผนได้

              อย่างไรก็ตามกรณีดังกล่าวได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองช่างสุขาภิบาลเมืองพัทยาเร่งมาดำเนินการตรวจสอบและออกแบบวางแผนแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อให้โครงการสามารถดำเนิน การตามแบบที่วางไว้ได้อย่างสมบูรณ์อย่างเร่งด่วนต่อไป

(ชมคลิป)

Advertisement