ฝนตกหนักในพื้นที่หนองปรือ 2 วันส่งผลดี น้ำคลองหนองปรือเริ่มปรับสภาพ หลังถูกน้ำฝนไล่น้ำเสีย ปลาน้อยใหญ่เริ่มออกมาหากิน วงจรชีวิตที่ดีเริ่มกลับมา

            (15 มกราคม 2563) จากกรณีที่มีชาวบ่านร้องเรียนเรื่องของน้ำในคลองหนองปรือเน่าเสียจนส่งผลให้ปลาน้อยใหญ่ในคลองเริ่มตายลงไป ซึ่งปัจจัยสำคัญมาจากการที่บ้านเรือนประชาชนปล่อยน้ำเสียงลงคลอง และน้ำในคลองเต็มไปด้วยผักตบชวา ทำให้แสงแดดไม่สามารถส่องลงไปที่น้ำได้ ส่งผลให้ปลาที่อาศัยในคลองขาดอากาศหายใจ โดยในเบื้องต้นหลังผู้สื่อข่าวประสานไปยังเทศบาลเมืองหนองปรือ กองช่างเทศบาลเมืองหนองปรือก็ได้นำสาร EM ซึ่งได้ผสมลงไปในน้ำกว่า 6,500 ลิตร ฉีดพ่นลงในคลองเพื่อทำการปรับสภาพน้ำ
            ด้านนายเกรียงศักดิ์ สมหนองบัว ชาวบ้านในพื้นที่ ม.1 ซึ่งมีบ้านพักอาศัยติดกับคลองหนองปรือ เผยว่า หลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลเมืองหนองปรือมาลงพื้นที่ในการพ่นสารอีเอ็มกว่า 6,500 ลิตรลงไปเพื่อทำการปรับสภาพน้ำนั้นก็พบว่า หลังผ่านพ้นไป 1 วัน กลิ่นเหม็นของน้ำเน่าและปลาเน่าได้หายไปเป็นปลิดทิ้ง จากนั้นก็พบว่าน้ำเริ่มมีสภาพที่ใสขึ้น นอกจากนี้พบว่าเมื่อ 2 วันที่ผ่านมาได้มีฝนตกหนักในพื้นที่หนองปรือ ส่งผลให้หน้ำฝนจำนวนมากไหลมาตามคลองและไล่น้ำเสียลงไป
           มาในวันนี้ก็พบว่าเริ่มมีแม่พันธ์ุปลาหลายสายพันธ์ุกลับมาอาศัยในคลองหนองปรือเหมือนเดิม และในส่วนของผักตบชวาจำนวนมากก็ยังไม่ได้ไหลไปกับสายน้ำ โดยชาวบ้านก็อยากจะให้ทางเทศบาลช่วยนำผักตบจำนวนมากออกไป เพื่อเป็นการปล่อยให้แสงแดดส่องลงไปในน้ำเพื่อเพิ่มอากาศให้กับสัตว์น้ำได้หายใจกันมากยิ่งขึ้น เพราะหากถ้าปล่อยไว้ ผักตบชวาเหล่านี้ก็จะแพร่ขยายพันธ์ุอย่างรวดเร็ว และอาจจะเป็นสาเหตุสำคัญทำให้น้ำกลับมาเน่าเสียได้ดังเดิมอีก
Advertisement