วัดหนองปรือให้การต้อนรับพระนักเทศน์ชื่อดังจากเมียนม่า หลังสมาคมชาวพุทธพัทยา และ 4 พันธมิตร ได้นิมนต์มาแสดงธรรมเทศนาแก่ชาวเมียนม่าในพื้นที่กว่า 2 พันคน

             (13 มกราคม 2563) ที่ วัดหนองปรือ พระครูพิพิจกิจจารักษ์ เจ้าคณะอำเภอบางละมุง และเจ้าอาวาสวัด ให้การต้อนรับ สะยาดอ อุ๊ตุ เมงกะลา พระเมียนม่านักเทศน์ชื่อดัง หลังเดินทางมาแสดงธรรมเทศนาในพื้นที่ ท่ามกลางชาวเมียนม่าที่ทำงานในเมืองพัทยา และพื้นที่ใกล้เคียงต่างเดินทางมาร่วมสดับรับฟังธรรมเป็นจำนวนมาก
              ด้วยสมาคมชาวพุทธพัทยา และ 4 พันธมิตร ได้นิมนต์ สะยาดอ อุ๊ตุ เมงกะลา พระนักเทศน์ชื่อดัง จากวัดเมงกะลาได เมืองย่างกุ้ง ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา หวังที่จะเผยแพร่ และสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ และเจริญรุ่งเรืองสืบไป จึงได้ขอความอนุเคราะห์มาทางวัดหนองปรือ ในเรื่องของสถานที่การจัดการแสดงธรรมเทศนาในครั้งนี้ โดยพระครูพิพิจกิจจารักษ์ เจ้าคณะอำเภอบางละมุง และเจ้าอาวาสวัด ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี อีกทั้งยังได้ให้โอวาท และกล่าวแสดงธรรมเล็กน้อยให้แก่ชาวเมียนมาที่เดินทางมาสดับรับฟังธรรมในครั้งนี้กว่า 2,000 คน ก่อนที่สะยาดอ อุ๊ตุ เมงกะลา จะขึ้นธรรมาสน์ เพื่อแสดงธรรมเทศนา ซึ่งท่านถือได้ว่าเป็นพระนักเทศน์ ที่แสดงรสพระธรรมได้โดดเด่น ในเรื่องของบาป บุญ คุณโทษ และเรื่องของนรกภูมิ เป็นต้น
            ทั้งนี้ สะยาดอ อุ๊ตุ เมงกะลา ถือได้ว่าเป็นพระนักเทศน์ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยก่อนที่ท่านจะอุปสมบท ได้เรียนศึกษาจบในระดับปริญญาตรี จากนั้นจึงได้เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์จนถึงปัจจุบัน นับได้ 25 พรรษา นอกจากท่านจะเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้แก่พุทธศาสนิกชน ตามกิจของสงฆ์แล้วท่านยังได้ก่อตั้งคลินิกขึ้นภายในวัดเมงกะลาได เพื่อให้การรักษาประชาชน โดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่าย เพื่อหวังที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่มีรายได้น้อย ซึ่งคลินิกแห่งนี้ ถือเป็นสถานพยาบาลแห่งแรกที่ให้บริการรักษาฟรี ในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอีกด้วย

Advertisement