เมืองพัทยาจัดบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ทำความสะอาดตลาดนาเกลือ รับปีใหม่ เพื่อสุขลักษณะที่ดีของผู้ที่มาจับจ่ายซื้อสินค้า (มีคลิป)

            (13 ม.ค.63) นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา นำเจ้าหน้าที่สำนักการช่างสุขาภิบาล และเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ร่วมกับเรือนจำพิเศษพัทยา ลงพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบตลาดใหม่ เพื่อทัศนียภาพที่สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย
             ซึ่งในเรื่องดังกล่าว นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการต้อนรับศักราชใหม่ปี 2563 เริ่มต้นชะล้างทำความสะอาดขจัดสิ่งสกปรกออกไป เพื่อให้ตลาดสะอาดถูกสุขอนามัย ปราศจากเชื้อโรค ทำให้ผู้มาจับจ่ายใช้สอยรู้สึกว่าได้ซื้อสินค้าที่สะอาด ปราศจากโรค

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดได้กระจายกำลังกันเก็บกวาดขยะมูลฝอย พร้อมนำรถดูดสิ่งปฏิกูลมาดูดน้ำเสียและขยะภายในท่อระบายน้ำ เพื่อขจัดกลิ่นและเพื่อให้น้ำสามารถระบายได้สะดวก และนำน้ำมาฉีดน้ำล้างทำความสะอาดโดยรอบลานตลาด รวมถึงภายในตัวตลาดด้วย ซึ่งพบว่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้า รวมถึงผู้ประกอบการในตลาดดังกล่าวต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

(ชมคลิป)

Advertisement