กองทัพเรือร่วมประมงอ่าวไทยมอบของขวัญวันเด็ก เด็กดอย ชาวไทยภูเขา

          (11 ม.ค.63) กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ 1 พล.ร.ท.สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 จังหวัดชลบุรี นำคณะแม่บ้านทัพเรือภาคที่ 1 คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพเรือ พร้อมด้วยนายสุรพงศ์ อินทรประเสริฐ ประธานกลุ่มไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล บริษัท ห้างร้าน และพี่น้องชาวประมงชายทะเลด้านอ่าวไทย 7 จังหวัด และอีก 17 หน่วยงาน เข้าเยี่ยมชมการแสดงพื้นบ้านของนักเรียน พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เสื้อผ้า และของขวัญให้กับเด็กๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านขุนอมแฮดใน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ สร้างความสุข ความสนุกสนานให้แก่เด็กๆ ในวันนี้เป็นอย่างยิ่ง โดยมีครู ผู้ปกครอง ตลอดจนเด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้เป็นจำนวนมาก
             ทั้งนี้เนื่องในโอกาสนำคณะเดินทางเข้าร่วมน้อมเกล้าฯ ถวายอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีนแจกจ่ายให้กับนักเรียนในโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเสด็จพระราช กุศลฯ ในโครงการพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน

Advertisement