โรงแรมอวานี พัทยา จัดมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิไฮเนใค ให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน จำนวน 63 ทุน รวมเป็นเงิน 390,000 บาท เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง

           ที่ โรงแรม อาวนี พัทยา นายธีรพันธ์ เชื้อประเสริฐ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป โรงแรมอวานี พัทยา เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา จากมูลนิธิ ไฮเนค ซึ่งมี มร.วิลเลี่ยม ไฮเนค เป็นผู้ก่อตั้ง บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด ให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่อยากจน และทุนบุตรธิดาพนักงาน รวม 63 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 390,000 บาท โดยมีนักเรียน และบุตรธิดา พนักงานโรงแรมอวานี พัทยา เข้าร่วมรับทุนอย่างพร้อมเพรียง
              สำหรับการมอบทุนในครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองในระดับหนึ่ง นอกจากนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นส่งเสริมให้ผู้รับทุนการศึกษามีความตั้งใจขยันหมั่นเพียรในการเรียน
            โดยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาทุนในครั้งนี้ เป็นการคัดเลือกจากนักเรียนที่มีคุณสมบัติเป็นผู้มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติดี โดยแบ่งออกเป็นทุนภายนอกสำหรับนักเรียนโรงเรียนต่างๆ ประกอบด้วย โรงเรียนทุ่งละหาน โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ โรงเรียนเมืองพัทยา 8 และโรงเรียนเขาชีจรรย์ รวม 29 ทุน และทุนภายในบุตรธิดาพนักงาน จำนวน 34 ทุน รวมทั้งสิ้น 63 ทุน ทั้งนี้ การมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิไฮเนค ได้มีการจัดมอบอย่างต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 23

Advertisement