อดีตรองอธิบดีกรมการปกครอง เปิดโครงการอริยวงศ์ธุดงค์ปฏิบัติเผยแผ่พุทธธรรม เพื่อให้พระภิกษุสามเณรเดินตามอริยวงศ์ถือธุดงควัตร และปฏิบัติในทางขัดเกลาศีลาจารวัตรอันงดงาม และเผยแผ่คำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้แพร่หลาย (มีคลิป)

              ที่วัดป่าสุทธิภาวัน ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักการเมือง เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเปิดโครงการอริยวงศ์ธุดงค์ปฏิบัติบวชเนกขัมมะ สามัคคีธรรมนำหน้าพร้อมทั้งบรรพชิตและฆราวาส ประกาศสัจธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีพระมหาพิษณุ นิติธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่าสุทธิภาวัน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
              นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง กล่าวรายงานถึงโครงการอริยวงศ์ธุดงค์ปฏิบัติฯ ว่า วัดนาหลวง (อภิญญาเทสิตธรรม) โดยพระราชสิทธาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8 ประธานสงฆ์วัดนาหลวงตระหนักถึงความสำคัญของการสืบทอดอริยวงศ์ อริยสงฆ์ อริยบุคคล อริยสาวก ได้จัดทำโครงการรอริยวงศ์ธุดงค์ปฏิบัติ บวชเนกขัมมะ สามัคคีธรรมนำหน้า พร้อมทั้งบรรพชิตและฆราวาสประกาศสัทธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2562 – 1 มีนาคม 2563 เพื่อให้พระภิกษุได้ถือธุดงควัตร (ทุ-ดง-คะ-วัด) ปฏิบัติในทางขัดเกลา พร้อมสร้างความอดทน แข็งแกร่งทางด้านจิตใจ และเผยแผ่พุทธธรรมคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาแก่พุทธศาสนิกชน และประชาชนทั่วไปตามหมู่บ้าน ตามนิคมต่างๆ ได้นำไปศึกษาปฏิบัติให้เกิดความสงบร่มเย็น และรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้ยืนยงเจริญรุ่งเรือง โดยมีพระคุณเจ้าจากวัดนาหลวงเข้าร่วมโครงการจำนวน 60 รูป รวมระยะเวลาในการออกจาริกธุดงค์ทั้งสิ้น 3 เดือน ตามวัดต่างๆ ในจังหวัดปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
              โดยกำหนดอยู่ปริวาส ณ วัดป่าสุทธิภาวันจนถึงวันที่ 12 มกราคม 2563 จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมนำอาหารคาวหวานมาถวายพระ โครงการบวชเนกขัมมะอบรมปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าสุทธิภาวัน ได้ในระหว่างวันที่ 8-12 มกราคม 2563 เวลา 06.00 – 07.30 น.

(ชมคลิป)

Advertisement