กลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยาแจกข้าวสาร 2,000 ถุง ภายใต้โครงการ “ข้าวเพื่อน้อง” ส่งมอบเป็นของขวัญวันเด็กจากคนรุ่นนี้สู่เด็กรุ่นหลัง

             (9 ม.ค.63) ที่สวนอาหารเรือนไทย นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดโครงการ “ข้าวเพื่อน้อง” ซึ่งจัดโดยกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา โดยในช่วงเช้าจัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรอาหารคาวหวาน โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดชัยมงคล (พระอารามหลวง) จำนวน 9 รูป นำโดยพระปัญญารัตนาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล (พระอารามหลวง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
             นางเนาวรัตน์ ค้าขาย ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา กล่าวว่า กิจกรรมโครงการ “ข้าวเพื่อน้อง” จัดขึ้นเนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในภายภาคหน้า โครงการนี้จึงเป็นเสมือนขวัญและกำลังใจให้แก่เด็กๆ เป็นการส่งต่อสิ่งดีๆ จากคนรุ่นนี้สู่เด็กรุ่นหลัง

          ซึ่งในวันนี้ได้ทำการมอบข้าวสารให้กับโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาทั้ง 11 แห่ง, ศูนย์เด็กเล็กวัดชัยมงคล) ศูนย์การุณยเวศม์บางละมุง, โรงเรียนพระมหาไถ่พัทยา และสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง รวมจำนวน 2,000 ถุง พร้อมด้วยน้ำดื่ม และตุ๊กตา เพื่อเป็นของขวัญวันเด็กอีกด้วย

Advertisement