ภาคเอกชนมอบเงินรายได้จากการหล่อพระให้กับเทศบาลนครแหลมฉบัง โรงพยาบาลแหลมฉบัง และโรงเรียนในพื้นที่แหลมฉบัง เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับประชาชน (มีคลิป)

             เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 7 ม.ค.63 ที่ บริษัท สุขุมคอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายสุขุม อินแดง รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ได้จัดพิธีมอบเงินสนับสนุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,850,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาในงานหล่อพระครั้งยิ่งใหญ่ เมื่อวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยมอบเงินสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ดังนี้
              มอบเงินสนับสนุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลแหลมฉบัง จำนวน 2 เครื่อง ได้แก่ เครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 980,000 บาท , เครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็ก จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 250,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,230,000 บาท โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมฉบัง นพ.ราเมศร์ อำไพพิศ เป็นผู้รับมอบเงินสนับสนุนดังกล่าว
            มอบเงินสนับสนุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้ศูนย์ไตเทียม เทศบาลนครแหลมฉบัง จำนวน 1 เครื่อง ได้แก่ เครื่องฟอกไต มูลค่า 450,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 450,000 บาท โดยมีนางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง และนายบุญเลิศ น้อมศิลป์ อดีตนายกเทศมนตรีตำบลแหลมฉบัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รับมอบเงินสนับสนุนดังกล่าว
             และยังได้มอบเงินสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนให้กับโรงเรียนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง จำนวน 16 โรงเรียน เพื่อสนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 และโรงเรียนที่อยู่ต่างจังหวัด จำนวน 1 โรงเรียน เพื่อสนับสนุนการศึกษา มอบให้โรงเรียนละ 10,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 170,000 บาท โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 17 แห่ง เป็นผู้รับมอบเงินสนับสนุนดังกล่าว

(ชมคลิป)

Advertisement