ประธานสภาเมืองพัทยา เผย โครงการระบบป้องกันน้ำท่วมศูนย์เยาวชนเมืองพัทยา คืบหน้าแล้ว 90 % คาดแล้วเสร็จส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างในส่วนเฟส 1 ช่วงปลายเดือน ม.ค.นี้ (มีคลิป)

            นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา พร้อมด้วย พล.ร.อ.ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ และสมาชิกสภาเมืองพัทยา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างโครงการระบบป้องกันน้ำท่วมศูนย์เยาวชนเมืองพัทยา จำนวน 1 ระบบ โดยมีนายพาณุ ยามาซากิ กรรมการผู้จัดการ บริษัทพรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับเหมาโครงการดังกล่าวชี้แจงข้อมูลให้กับคณะสมาชิกสภาได้รับทราบถึงความคืบหน้าการของการก่อสร้าง รวมถึงปัญหาอุปสรรคในช่วงการก่อสร้างที่ผ่านมา

            นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา กล่าวว่า สำหรับโครงการระบบป้องกันน้ำท่วมศูนย์เยาวชนเมืองพัทยา จำนวน 1 ระบบ เนื่องจากที่ผ่านมาพื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาน้ำท่วมขังเวลามีฝนตกหนักต่อเนื่อง สูงถึง 35-40 เซนติเมตร ซึ่งสร้างความเสียหายต่อสถานที่ดังกล่าวเป็นอย่างมากในการใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ เมืองพัทยาจึงเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ศูนย์กีฬาเยาวชนเมืองพัทยาและเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก จึงได้มีการว่าจ้างบริษัทพรอสเพอร์ โซลูชั่น จำกัด ในการดำเนินการก่อสร้างเฟสที่ 1 ด้วยงบประมาณ 44,629,000 บาท เพื่อการดำเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง 8 เมตร วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อหน่วงน้ำ ค.ส.ล.ขนาด ความยาว 17 เมตร ลึก 3.5 เมตร กว้าง 7 เมตร และถมดินทำกำแพง ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2562 รวมเวลา 267 วัน ซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าไปแล้ว 90% คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงปลายเดือนมกราคมนี้ ส่วนที่มีความล่าช้าในการก่อสร้างนั้นทราบจากผู้รับจ้างว่าติดในเรื่องของแนวเขตที่ดินที่มีการซ้ำซ้อน ซึ่งเมืองพัทยาก็ได้มีการดำเนินการรางวัดแนวเขตไปแล้วและส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างกำแพงด้านหลังศูนย์กีฬาเยาวชนไปแล้ว

(ชมคลิป)

Advertisement