ผกก.พัทยา ผุดไอเดียเสริมนวัตกรรมใหม่ จัดทำระบบ Police 4.0 สานนโยบาย Smart & Safe City พัทยา วางระบบ Big data เพื่อจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมแบบทันสมัย ลง Application หวังล้างอาชญากรรมสิ้นซาก (มีคลิป)

           พ.ต.อ.เขมรินทร์ พิศมัย ผกก.สภ.เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เปิดเผยว่าสำหรับเมืองพัทยาถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ด้วยมีจำนวนประชากรและนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้ามาพักผ่อนเป็นจำนวนมากกว่า 10 ล้านคนต่อปี แต่จำนวนบุคลากร เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการอำนวยความสะดวก และป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนั้นมีเพียง 400 นาย ซึ่งเฉลี่ยแล้วจะมีสัดส่วนของอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ 1 นายจะดูแลประชากรกว่า 3,000 คน จึงทำให้การดูแลอาจไม่ทั่วถึงมากนัก ขณะที่การจัดกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจป้องกันอาชญากรรมในการลงพื้นที่ต่างๆ ทุกอย่างยังคงดำเนินการในระบบ Analog หรือการลงบันทึกด้วยมือ ทำให้การตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นจำเป็นต้องใช้เวลานานในการตรวจค้นเพื่อสืบหาข้อมูลในอดีต ซึ่งอาจเป็นผลทำให้แผนในการป้องกันและปราบปรามเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพมากนัก
           พ.ต.อ.เขมรินทร์ กล่าวต่อไปว่าขณะนี้ทาง สภ.เมืองพัทยา ได้ประสานไปยัง บ.บางกอกโกบอล ซอฟ แวร์ จำกัด เพื่อจัดทำในการจัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมในรูปแบบใหม่ให้เกิดความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของเมืองพัทยาในการจัดทำ Smart&Safe City ขึ้น โดยจะมีการนำระบบ Big data มาใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูล สถิติ และการวิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมได้อย่างรวดเร็วและย้อนหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้การวางแผนและมาตรการในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมและการปราบปรามเป็นไปได้อย่างยอดเยี่ยมมากขึ้น
           ทั้งนี้จะมีการจัด Application ใหม่ในชื่อ Police 4.0 เพื่อให้กำลังเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องลงระบบไว้ใน Smart Mobile ที่จะใช้ในการแจ้งพิกัดการออกตรวจปฏิบัติหน้าที่ โดยใช้พิกัดจากดาวเทียมเป็นเครื่องมือสำคัญในการระบุข้อมูล พร้อมมีรูปแบบเพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล และสถิติที่สำคัญเกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งสถานที่ ระยะเวลา รูปแบบการก่ออาชญากรรม ซึ่งทาง สภ.เมืองพัทยา สามารถดึงข้อมูลเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ได้ย้อนหลังถึง 2 ปี เพื่อนำมาวางรูปแบบการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและสามารถป้องปรามและปราบปรามอาชญากรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยคาดว่าระบบนี้จะสามารถดำเนินการอย่างเต็มความสามารถภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้

(ชมคลิป)

Advertisement