กองทัพเรือ ร่วมปล่อยเต่าทะเล 34 ตัว คืนสู่ธรรมชาติ ตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย​ ตามพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

            (5 ม.ค.63) เวลา 11.00 น. พลเรือโท สุทธินันท์​ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 มอบหมายให้พลเรือตรี ภิญโญ โตเลี้ยง รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย​ เป็นกิจกรรมตามพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงห่วงใยปัญหาเรื่องความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล
            ดังนั้น ทัพเรือภาคที่ 1 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนองพระดำริ จึงได้บูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ในการจัดกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อปลุกจิตสำนึก พลิกฟื้นความอุดมสมบูรณ์ สร้างความสมดุลทางธรรมชาติให้กับทะเล และเป็นการอนุรักษ์เต่าทะเล ซึ่งเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ ให้คงอยู่กับท้องทะเลสืบไป​ รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับระบบนิเวศใต้ทะเลไทยอย่างยั่งยืน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ จำนวน 34 ตัว โดยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในกองทัพเรือ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียง จำนวน 300 คน ณ​ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 

Advertisement