ศิษยานุศิษย์แห่เข้าร่วมพิธีรับและฉลองตราตั้งพระสมุห์ ศิลา มหาปุญฺโญ เจ้าอาวาสรูปใหม่ ย้ำ..จะดูแลวัดต่อจากอาจารย์อ้อนให้ดีที่สุด ส่วนการแต่งตั้งกรรมการวัดหนองเกตุน้อย ให้เป็นไปตามที่ชาวบ้านเห็นชอบทุกประการ

             เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 พระเทพชลธารมุนี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (ประจวบ ปาสาทิโก ป.ธ.7) วัดบางพระวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มอบตราตั้งให้เจ้าอาวาสวัดหนองเกตุน้อย ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี คือ พระสมุห์ ศิลา มหาปุญฺโญ แทน พระครูโสภณประภาธร หรือสะอ้อน ปภาธโร(อาจารย์อ้อน) ที่มรณภาพ
             โดยเวลาประมาณ 12.00 น.เริ่มขบวนจากวัดสังกะเปรียว ต.ตะเคียนเตี้ย เมื่อขบวนแห่ตราตั้งเจ้าอาวาสมาถึงวัดหนองเกตน้อย พระสมุห์ ศิลา มหาปุญฺโญ ได้เข้าไปกราบสักการะพระประธานในอุโบสถ และทำทักษิณานุปทานรอบอุโบสถ 3 รอบ จากนั้นก็เข้าสู่บริเวณพิธีในพระอุโบสถ พระเทพชลธารมุนี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี ประธานในพิธี จุดเทียนธูป

                ต่อมานายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมอ่านตราตั้งเจ้าอาวาส หลังจากนั้นท่านเจ้าคุณพระปัญญารัตนภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล พระอารามหลวง กล่าวให้โอวาท
             นอกจากนี้ ยังมีเจ้าคณะอำเภอต่างๆ พร้อมกับพระสังฆาธิการจากวัดต่างๆ ทั่วอำเภอบางละมุง จำนวนกว่า 100 รูป มาร่วมแสดงมุทิตา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน เข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่ง ภายหลังพิธี และอ่านตราตั้งเจ้าอาวาสวัดหนองเกตุน้อยรูปใหม่ ท่านเจ้าคุณพระปัญญารัตนภรณ์กล่าวให้โอวาทเสร็จ ประธานในพิธีได้ทอดผ้าบังสุกุล พร้อมทั้งกรวดน้ำรับพร เป็นอันเสร็จพิธี

Advertisement