วิสิทธิ์ ชวลิตนิติธรรม นั่งแท่นประธานมูลนิธิสว่างบูรณ์ธรรมสถานพัทยา ต่อเนื่อง 12 สมัย ด้วยคะแนนที่ท่วมท้น (มีคลิป)

              ที่ มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา นายวิสิทธิ์ ชวลิตนิติธรรม ประธานมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 โดยมีคณะกรรมการชาย-หญิง เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง

             โดยที่ประชุมแถลงงบดุล รายรับ – รายจ่าย ของมูลนิธิฯ และหน่วยกู้ภัยฯ รวมถึงงบดุล-รายรับรายจ่าย ของโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา และผลงานในรอบปี 2562 ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีการชี้แจงการจัดสร้างอาคารวิทยาลัยอาชีวะสว่างบริบูรณ์ ซึ่งจะมีการสร้างอาคารเรียนขนาด 7 ชั้น จำนวน 2 อาคาร บนพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร ภายในซอยเนินพลับหวาน อีกทั้งจะมีการจัดสร้างเทวสถานวิหารองค์โป๊ยเซียนโจวซือ หลังใหม่ เพื่อให้สาธุชนได้กราบไหว้บูชา บริเวณด้านหน้าโรงเรียนสว่างบริบูรณ์
              ทั้งนี้ในที่ประชุมยังได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา หลังประธานและคณะกรรมการชุดเดิม หมดวาระการดำเนินงาน โดยในที่ประชุมได้เสนอชื่อนายวิสิทธิ์ ชวลิตนิติธรรม ประธานมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา ดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานพัทยา ต่ออีกสมัย โดยคณะกรรมมูลนิธิสว่างทั้งชายและหญิงได้ยกมือสนับสนุนด้วยคณะแนนที่ท่วมท้น ส่งผลให้นายวิสิทธิ์ ชวลิตนิติธรรม ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา สมัยที่ 20 มีวาระการบริหาร 3 ปี ระหว่างปี 2563-2565

              ทั้งนี้นายวิสิทธิ์ ชวลิตนิติธรรม ได้ดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิฯ ตั้งแต่ปี 2525 จนปัจจุบัน รวมกว่า 37 ปี และดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานพัทยา 12 สมัยต่อเนื่อง

(ชมคลิป)

Advertisement