วัดชัยมงคล พระอารามหลวง จัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 พุทธศาสนิกชนชาวไทย และชาวต่างชาติ ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งอย่างเนืองแน่น

            (1 มกราคม 2563) ที่ วัดชัยมงคลพระอารามหลวง พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติจำนวนมาก ต่างนำอาหารแห้ง เดินทางมาร่วมกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรม ที่ทางวัดชัยมงคลพระอารามหลวงจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดีงามให้อยู่คู่กับสังคมไทย อีกทั้งยังเป็นการเสริมความเป็นศิริมงคลในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยอีกด้วย
            หลังจากที่ได้เวลา พระภิกษุสงฆ์กว่า 50 รูป นำโดยพระราชสารโสภณ เจ้าอาวาสวัดชัยมงคลพระอารามหลวงและรองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี จึงได้นำคณะพระภิกษุสงฆ์เดินเท้าร่วมรับบิณฑบาตรข้าวสารอาหารแห้งจากพุทธศาสนิกชน โดยพบว่าตลอดทั้ง 2 ฝั่งจากพระอุโบสถมี พุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ต่างนำข้าวสารอาหารแห้งมารอใส่บาตรกันอย่างเนืองแน่น แสดงออกถึงความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนชาวพัทยาที่ยังคงมีศาสนาพุทธเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจมิเสื่อมคลาย อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่เยาวชน เนื่องจากพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาในเช้านี้ ต่างพาบุตรหลานออกมาร่วมกันใส่บาตร อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงแบบอย่างที่ดี ปลูกฝังให้คนรุ่นหลังมีจิตใจที่เป็นกุศลรู้จักเป็นผู้ให้ เป็นผู้แบ่งปันแก่ผู้อื่น

Advertisement