วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จัดโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ บริการจุดพักรถ-พักคน 27 ธ.ค.62 – 2 ม.ค.63

            (27 ธ.ค.62) ณ สหกรณ์การเกษตร บางละมุง จำกัด นางสาวภารดี เผือกโสภา ปลัดอาวุโส อำเภอบางละมุง เป็นประธานเปิด “โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่” โดยว่าที่พันตรี วานิช สมชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา กล่าวรายงาน
           สำหรับโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดมาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมการขนส่งทางบก เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา ให้ได้ออกฝึกประสบการณ์จากสถานการณ์จริง ฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม สร้างจิตสาธารณะ ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ผู้เรียนอาชีวศึกษา ทั้งยังเป็นการมอบความสุขแก่ประชาชนระหว่างการเดินทางช่วงเทศกาล ทั้งบริการจุดพักรถ จุดพักคน ให้บริการระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30-00.30 น.ด้วยการให้บริการ ตรวจเช็ค สภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฟรี ถือเป็นการพักรถ พักคน โดยมีนักเรียนจิตอาสาให้บริการตรวจสอบสภาพความพร้อมของรถยนต์ รถจักรยานยนต์ทุกประเภท ภายใต้คำขวัญที่ว่า “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”
              นอกจากนี้ ศูนย์บริการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ยังมีบริการสอบถามเส้นทาง บริการน้ำดื่มจุดพักรถ และสอบถามสถานที่ท่องเที่ยวเมืองพัทยา ซึ่งเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเมืองพัทยาอีกด้านหนึ่ง ซึ่งกิจกรรที่จัดขึ้นถือเป็นการแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และความมีจิตอาสาในการบริการประชาชนและสังงคม ของนักเรียนนักศึกษาฯ ได้เป็นอย่างดี