ทัพเรือภาคที่ 1 ร่วม “วีนิไทยร่วมใจปลูกปะการังเกาะสีชัง”

            ตามที่ มูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ โดยความอุปถัมภ์ของ บมจ.วีนิไทยและบริษัท วีนิไทย จำกัด(มหาชน) จัดโครงการ “วีนิไทยร่วมใจปลูกปะการังในพื้นที่เกาะสีชัง” กองทัพเรือ โดยพลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้นาวาเอก เกียรติกูล สุวรรณ รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นผู้แทน ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ เมื่อ 26 ธ.ค.62 ที่ผ่านมา ณ พระจุฑาธุชราชฐาน อ.เกาะสี ชัง จ.ชลบุรี
            ซึ่งโครงการดังกล่าว กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรม ทช. ) โดยสำนักงาน ทช.ที่ 2 (ชลบุรี) ร่วมกับทัพเรือภาคที่ 1 เทศบาลตำบลเกาะสีชัง ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) วิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลง กรณ์มหาวิทยาลัย และชุมชนในพื้นที่กว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยมีรองอธิบดี ปิ่นสักก์ สุรัสวดี เป็นประธาน โดยกิจกรรมดังกล่าว มีการย้ายปลูกปะการังรวม 8,000 กิ่ง ใน 5 พื้นที่ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล ให้คงความอุดมสมบูรณ์ ตลอดไป
ภาพ/ข่าว: กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1
Advertisement