รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต์ข้ามปี เพื่อความเป็นศิริมงคล พร้อมเตรียมสถานที่กว่า 3,000 ที่นั่ง รองรับพุทธศาสนิกชน

           (24 ธันวาคม 2562) พระราชสารโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดชัยมงคลพระอารามหลวง เผยถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการจัดงานสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี 2562 ซึ่งในปีนี้ทางวัดชัยมงคลพระอารามหลวง ได้จัดงานสวดมนต์ข้ามปีในวันที่ 31 ธันวาคม 2572 โดยเริ่มกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป โดยพระเถรานุเถระจะได้ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ตั้งแต่เวลา 22.00 น. – 00.19 น. ซึ่งในปีนี้ทางวัดชัยมงคลพระอารารมหลวงได้จัดเตรียมสถานที่ในการร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีไว้กว่า 3,000 ที่นั่ง
               สำหรับกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถือเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่แพร่หลาย และได้รับความนิยมศรัทธาอย่างยิ่งทั่วประเทศ ทั้งนี้ เพื่อเสริมสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ตลอดจนญาติสนิทมิตรสหาย ซึ่งกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเป็นประเพณีที่ชาวไทยถือปฏิบัติกันมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยคืนก่อนสิ้นปี พระสงฆ์และประชาชนจะร่วมกันสวดมนต์ จนเมื่อถึงเที่ยงคืน พระสงฆ์ก็ได้สวดชัยมงคลคาถาต่อ ซึ่งกิจกรรมการสวดมนต์ข้ามปีนั้นทำให้จิตใจเป็นสมาธิขึ้น เพราะขณะที่สวดผู้สวดต้องสำรวมใจแน่วแน่ มีจิตเป็นสมาธิ ความสงบเยือกเย็นในจิตจะเกิดขึ้น เสริมความเป็นศิริมงคลแก่ตนเอง นอกจากนี้ในส่วนของอานิสงฆ์ของการสวดมนต์ข้ามปียังมีมากมาย อาทิ ลดความเสี่ยงจากอบายมุข อุบัติเหตุและความชั่วร้าย เป็นการทำบุญใหญ่ให้กับชีวิต ทั้งทางกาย ทางจิต และทางปัญญา เป็นการส่งท้ายด้วยธรรมะ เพื่อต้อนรับด้วยศีล ที่สำคัญเป็นการเริ่มต้นด้วยสิ่งที่เป็นมงคลอันจะส่งผลให้ได้พบสิ่งที่เป็นมงคลตลอดปี ซึ่งกิจกรรมการสวดมนต์ข้ามปีนี้เป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติได้ง่าย เพียงแค่ทำจิตใจให้สงบบริสุทธิ์ เพื่อพร้อมที่จะรับศีลและพร แต่สิ่งที่สำคัญต้องเตรียมความพร้อมนอกจากจิตใจ คือ ร่างกาย เพราะการสวดมนต์ข้ามปีจะต้องนั่งเป็นเวลานาน
             นอกจากนี้ในช่วงเช้าของวันที่ 1 มกราคม 2563 ทางวัดชัยมงคลพระอารามหลวงยังได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่อีกด้วย

Advertisement