ขนส่งบางละมุงตั้งจุดตรวจช่วง 7 วัน อันตราย เตรียมความพร้อมตรวจรถสาธารณะในเขตเมืองพัทยาให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชน (มีคลิป)

             เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ที่จุดตรวจบริเวณปากทางพัทยากลาง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี น.ส.เปมนีย์ ทิพย์สุมาลี เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลของขนส่งอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนักศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งจุดตรวจรถตู้โดยสารสาธารณะในพื้นที่เมืองพทยา และอำเภอบางละมุง เพื่อความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่
            โดยจุดตรวจนี้ จะตรวจสอบพนักงานขับรถ ตรวจสอบสารเสพติด แอลกอฮอล์ ใบขับขี่ ตรวจสอบสภาพรถ อุปกรณ์ภายในตัวรถ อุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมใช้งาน ซึ่งจุดตรวจนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2562 -1 มกราคม 2563 เพื่อความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและประชาชน เพื่อที่จะให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ
         น.ส.เปมนีย์ ทิพย์สุมาลี เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลของขนส่งอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรียังได้กล่าวฝากประชาชนหรือนักท่องเที่ยว หากพบผู้ขับขี่รถตู้ รถสาธารณะบริการไม่สุภาพ หรือเมาสุรา ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือขนส่งได้โดยตรง เพื่อดำเนินคดีกับผู้ขับขี่ดังกล่าวต่อไป

(ชมคลิป)

Advertisement