อำเภอบางละมุงประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 (มีคลิป)

            (25 ธ.ค.62) ที่ห้องประชุมบรรยายสรุป ที่ว่าการอำเภอบางละมุง นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ อำเภอบางละมุง ประจำปี 2563 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นบริเวณลานกิจกรรมหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าที่ว่าการอำเภอบางละมุง ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2562
            ซึ่งในเรื่องดังกล่าวประธานในที่ประชุมชี้แจงว่า สำหรับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของตนเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และระเบียบวินัยที่มีต่อตนเองและสังคม มีความยึดมั่นต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
           โดยในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 07.00 น. สำหรับเด็กและเยาวชนที่ลงทะเบียน ซึ่ง 2,000 คนแรก จะได้รับแก้วเป็นที่ระลึก และจะเริ่มเปิดงานตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. โดยกิจกรรมภายในงาน อำเภอบางละมุง ได้ร่วมกับภาครัฐและเอกชน มาออกบูธ และจัดกิจกรรมแจกของขวัญของรางวัลต่างๆ มากมาย พร้อมอาหารการกินฟรีตลอดทั้งงาน พร้อมกันนี้ยังได้เชิญชวนผู้ประกอบธุรกิจภาคเอกชน มาร่วมออกบูธ จัดกิจกรรมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เยาวชนของชาติอีกด้วย

(ชมคลิป)

Advertisement