สมาคม YWCA กรุงเทพฯ-ศูนย์พัทยา เดินหน้ามอบโรงเพาะเห็ดให้กับโรงเรียนตะเคียนเตี้ย นาวัง และผินแจ่มวิชาสอน ต่อยอดการเรียนรู้ให้กับครู นักเรียน ขยายเครือข่ายเรียนรู้เห็ด สร้างรายได้เสริมแก่เด็กนักเรียนต่อเนื่องปีที่ 6 (มีคลิป)

             (24 ธ.ค.62) ที่ โรงเรียนตะเคียนเตี้ย ตั้งอยู่เลขที่ 56/29 ม.2 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นางสาวไพรชิต เจตะภัย ประธานสมาคม YWCA กรุงเทพฯ-ศูนย์พัทยา พร้อมด้วยคณะกรรมการของสมาคมฯ ส่งมอบโรงเพาะเห็ดให้กับโรงเรียนตะเคียนเตี้ย โดยมีคณะครูและนักเรียน เป็นผู้รับมอบ
           หลังจากที่ได้มอบโรงเพาะเห็ดให้แก่โรงเรียนบ้านนาวังเรียบร้อยแล้ว ทางคณะสมาคม YWCA กรุงเทพศูนย์พัทยา ได้เดินทางไปยังโรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน ตั้งอยู่เลขที่ 323 ม.10 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง ทำการมอบโรงเพาะเห็ดให้กับคณะครู-นักเรียนที่มารับมอบ ในการนี้คณะครูและนักเรียน ให้คำมั่นว่าจะพัฒนาและฝึกการแปรรูปเห็ด เพื่อเป็นอาหารกลางวันและเป็นรายได้เสริมให้กับเด็กนักเรียนที่ในพื้นที่

                นางสาวไพรชิต กล่าวว่า สำหรับการส่งมอบโรงเพาะเห็ดให้กับโรงเรียนต่างๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนได้มีโรงเพาะเห็ด และสามารถสร้างรายได้ให้กับโรงเรียนและนักเรียน อีกทั้งยังเป็นการต่อยอดการเรียนรู้ให้กับครู และนักเรียน ให้นำไปประกอบอาชีพได้ ซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 30 โรงเรียน ทั้งในเขตเมืองพัทยา และในเขตพื้นที่ใกล้เคียง ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นเครือข่าย
               สำหรับโครงการมอบโรงเพาะเห็ด เป็นการส่งเสริมทางด้านการเกษตรแบบพอเพียง ให้แก่โรงเรียน หรือมูลนิธิต่างๆ โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 6 ติดต่อกันแล้ว ซึ่งเด็กๆ ก็มีความสุขในการเพาะเห็ดเสริมสร้างความรู้ทางด้านการเกษตรเพื่อนำไปต่อยอด เป็นอาชีพเสริมไม่ว่าจะทำที่โรงเรียนหรือที่บ้าน และการมอบเงินให้กับโครงการนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างด้านเศรษฐกิจพอเพียงและการต่อยอดให้กับเด็กๆ

           สำหรับผลผลิตเห็ดที่ออกมา เด็กๆ จะนำเห็ดที่ตัวเองได้เพาะเลี้ยงไปประกอบอาหารและนำใส่ถุงออกจำหน่ายให้กับครูและผู้ปกครอง จากนั้นเงินดังกล่าวนำมาต่อยอดในการหมุนเวียน เพาะเห็ด สร้างรายได้ต่อไป ถือเป็นการให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจแบบพอเพียงได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

(ชมคลิป)

Advertisement