กองเรือยุทธการจัดงานวันสถาปนาหน่วย ครบรอบ 96 ปี

           (19 ธ.ค.62) ที่บนดาดฟ้าเรือหลวงตากสิน ท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือเอก ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ได้ให้โอวาทผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงและกำลังพล เพื่อสร้างขวัญกำลังใจกำลังพล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 96 ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันประสูติพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ นอกจากนี้ ที่กองบัญชาการกองเรือยุทธการ ได้ประกอบพิธีทางศาสนา โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป มาสวดเจริญพระพุทธมนต์ และฉันภัตตาหารเพล เพื่อความเป็นสิริมงคล และอุทิศส่วนบุญกุศลแด่ดวงพระวิญญาณ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ตลอดจนข้าราชการที่ล่วงลับไปแล้ว ในการนี้ได้รับเกียรติจากพลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ และอดีตผู้บังคับบัญชากองเรือยุทธการ เดินทางมาร่วมเป็นเกียรติในพิธี พร้อมกันนี้ได้มีผู้แทนหน่วยงานกองทัพเรือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มพลังมวลชน นำกระเช้าดอกไม้มาร่วมแสดงความยินดี
              พลเรือเอก ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ กล่าวว่า สำหรับวันคล้ายวันสถาปนากองเรือยุทธการ ได้ถือเอาวันที่ 19 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันครบรอบวันสถาปนาหน่วย สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที 19 ธันวาคม 2466 ได้มีการจัดตั้งหน่วยที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลเรือรบเป็นการเฉพาะขึ้นมาใหม่เรียกว่า “กองทัพเรือ” ขึ้นตรงต่อกระทรวงทหารเรือ มีเรือรบ จำนวน 3 กองเรือ ได้แก่ กองเรือปืน กองเรือใช้ตอร์ปิโด และกองเรือช่วยรบ จนถึงปี 2476 ได้เปลี่ยนชื่อ “กองทัพเรือ” เป็น “กองเรือรบ” ขึ้นตรงต่อกระทรวงทหารเรือ จนถึงปี พ.ศ.2494 ได้เปลี่ยนชื่อ “กองเรือรบ” เป็น “กองเรือยุทธการ” มาจนตราบทุกวันนี้ รวม 96 ปี ในปัจจุบัน กองเรือยุทธการ มีหน้าที่จัดเตรียมกำลังทางเรือ และกำลังทางอากาศ อำนวยการฝึกหน่วยในบังคับบัญชาให้มีสมรรถภาพ และอยู่ในฐานะที่พร้อมที่จะทำการรบได้ กองเรือยุทธการได้เตรียมกำลังเหล่านี้ให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบตลอดเวลา เพื่อปกป้องอธิปไตย และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
               นอกจากนี้แล้วยังมีการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ จำนวน 119 ทุน และมอบรางวัลประกวดบ้านพักอาศัยใหมู่บ้านกองเรือยุทธการ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 96 โดยมีพลเรือเอก ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ พร้อมผู้บังคับบัญชา ร่วมมอบทุนฯ และสำหรับการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิ พล.ร.อ.สงัด ชลออยู่ ซึ่งได้มอบทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 5 ทุนๆ ละ 6,000 บาท ซึ่งมีพลเรือเอก ธานี ผุดผาด เป็นผู้แทนฯในการมอบทุนและจากสหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึกกองเรือยุทธการ 50,000 บาท และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งสิ้น 310,000 บาท

 

Advertisement