ข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน พ่อค้าประชาชน เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสักการะและพิธีทางศาสนาเพื่ออุทิศส่วนกุศล ถวายแด่ “พระบิดาของกองทัพเรือไทย” (มีคลิป)

           (19 ธ.ค.62) ที่ บริเวณลานพระบรมรูป พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ส.ทร.5 พัทยา พลเรือโท กฤษดา ประพฤติธรรม เจ้ากรมสื่อสารทหารเรือและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสักการะ และพิธีทางศาสนา เพื่ออุทิศส่วนกุศลถวายแด่พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์บิดาของทหารเรือไทย เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ท่ามกลางบรรดาแขกผู้มีเกียรติ ข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน พ่อค้าประชาชน เข้าร่วมงาน
            สืบเนื่องจากวันที่ 19 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันประสูติของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เป็นพระเจ้าลูกยาเธอในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ราชสกุลวงศ์เป็นองค์ที่ 28 มีพระนามเดิมว่า “พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์” ประสูติเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พุทธศักราช 2423 เมื่อยังทรงพระเยาว์ พระองค์ทรงได้รับการศึกษาขั้นแรกที่โรงเรียนราชกุมารในพระบรมมหาราชวัง จากนั้นเสด็จไปศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ และกลับมาวางรากฐานทัพเรือไทย จนได้รับสมัญญานามว่า “พระบิดาของกองทัพเรือไทย”
            และในวันนี้ของทุกปี สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ 5 พัทยา จะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและบวงสรวงดวงพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ ของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เพื่อให้ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า และประชาชนทุกหมู่เหล่า ที่มีจิตศรัทธา ได้สักการะและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

(ชมคลิป)

Advertisement