สมาคมอุตสาหกรรมบันเทิงและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ชี้ไฮซีชั่นยอดนักท่องเที่ยวลดลงกว่า 40 % นักท่องเที่ยวจีนหด-อินเดียคงตัว เปลี่ยนแหล่งท่องเที่ยวใหม่และปัจจัยค่าเงินบาทแข็ง ขณะที่ผู้ประกอบการบูมเปิดสถานบันเทิงรับกลุ่มตลาดใหม่เพิ่มขึ้น และตลาดยังคงที่ (มีคลิป)

          นายดำรงเกียรติ พินิจการ เลขาสมาคมอุตสาหกรรมบันเทิงและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา กล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์ท่องเที่ยวของเมืองพัทยา จ.ชลบุรี ในช่วงไฮซีชั่นหรือฤดูกาลท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่นี้ ในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองพัทยา โดยเฉพาะกลุ่มสถานบันเทิง ทั้งกลุ่มบาร์เบียร์ ไนท์คลับ ผับ บาร์ และดิสโก้เธค พบว่าเกือบทุกแห่งสถิติจำนวนของนักท่องเที่ยวลดลงอย่างเห็นได้ชัด หากเปรียบเทียบจากยอดของนักท่องเที่ยวช่วงเดียวกันในปี 61 โดยมีสัดส่วนลดลงถึง 30-40 % โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนซึ่งถือเป็นตลาดหลักของเมืองพัทยา ทั้งนี้สาเหตุหลักเกิดจากหลายปัจจัยทั้งค่าเงินบาทที่แข็งตัว จึงได้หันไปเที่ยวในกลุ่มตลาดใหม่ๆ อย่างเวียดนาม ที่กำลังส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว อีกทั้งพฤติกรรมการท่องเที่ยวของตลาดกลุ่มนี้ก็ยังเปลี่ยนไปจากการออกเที่ยวตามสถานบันเทิง เป็นการเปิดบ้านพักแบบพูลวิลล่า และดื่มกินกันแบบส่วนตัวมากขึ้น เนื่องจากต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย
          อย่างไรก็ตาม แม้สถานการณ์ด้านการตลาดนักท่องเที่ยวจีนจะลดลง แต่เมืองพัทยายังมีกลุ่มตลาดใหม่เข้ามาแทนที่ ได้แก่ กลุ่มนักท่องเที่ยวอินเดีย ที่มีการเดินทางมายังเมืองพัทยามากขึ้น และมักชอบท่องเที่ยวในสถานบันเทิงยามค่ำคืน กรณีนี้ทำให้สถานบริการที่รองรับเฉพาะนักท่องเที่ยวประสบภาวะขาดทุน ขณะที่กลุ่มที่รับตลาดอินเดียมีอัตราการเติบโตสูงขึ้น แต่ด้วยที่กลุ่มตลาดที่มีจำนวนคงที่ แต่ผู้ประกอบการกลับใช้โอกาสนี้ในการเร่งเปิดสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวมากขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก จึงทำให้มีการแชร์รายได้กัน เองในกลุ่มตลาดอินเดียรายทำให้ต้องถัวเฉลี่ยกันไป
             นายดำรงเกียรติ กล่าวต่อไปว่า แม้ว่าสถานการณ์ยอดนักท่องเที่ยวจะลดลง แต่ผู้ประกอบการสถานบันเทิงก็ได้มีการปรับตัวรับมือให้เข้ากับสถานการณ์การท่องเที่ยวที่มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์การท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้กิจการสามารถเดินไปต่อได้ โดยมีความคาดหวังว่าในอนาคตหากมีการพัฒนาเมืองพัทยาให้เป็นศูนย์กลางของ EEC ได้ และมีปัจจัยเกื้อหนุนในการดึงดูดมากขึ้น นักท่องเที่ยวกลุ่มหลักหรือกลุ่มที่มีคุณภาพจะกลับมามากขึ้นแน่นอน

(ชมคลิป)

Advertisement