โรงแรมเซ็นทรามาริส จอมเทียน ซ้อมอพยพหนีไฟ เตรียมพร้อมพนักงานรับมือเหตุใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กับกิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงใหญ่ประจำปี 2562

           (10 ธันวาคม 2562) โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน พนักงานทุกแผนกของโรงแรมเซ็นทรามาริส ได้กำหนดให้มีการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟใหญ่ ประจำปี 2562 ให้แก่พนักงานในทุกๆ ปี เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดับเพลิงขั้นต้น และลำดับการอพยพหนีไฟ ตามกฎของกระทรวงอย่างถูกต้อง อีกทั้งทางโรงแรมฯ ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟย่อยในทุกเดือนสลับภาคเช้าและภาคกลางคืน เพื่อให้พนักงานเกิดความชำนาญและเข้าใจลำดับขั้นตอนปฏิบัติ หากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง โดยได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรในการฝึกอบรมจากดับเพลิงเมืองพัทยา นำโดยคุณบัณฑิต นันตะสุข (เจ้าหน้าที่ป้องกันชำนาญงาน ฝ่ายป้องกันภัยพิบัติทางบกเมืองพัทยา) และรถพยาบาล ได้รับการสนับสนุน จากโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
โดยในช่วงเช้าเป็นการอบรมดับเพลิงขั้นต้น ภาคทฤษฎี ส่วนภาคบ่ายเป็นการฝึกซ้อมภาคปฏิบัติ และวิธีการดับเพลิงเบื้องต้นบริเวณลานจอดรถด้านหน้า โดยในวันนี้พบว่าการซ้อมดับเพลิงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
Advertisement