องค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication จัดกิจกรรมทำความสะอาดสองข้างถนนภายในซอยนาเกลือ 16/1 รับวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2562

           (6 ธ.ค.62) องค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication นำโดย น.ส.สุภาดา วงศ์ซิ้ม ประธานองค์กรฯ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด ภายในซอยนาเกลือ 16/1 เมืองพัทยา จ.ชลบุรี โดยมีคณะทำงานรักษาความสะอาดขององค์กรสื่อสารด้านการขยะกระจายกำลังลงพื้นที่แผ้วถางต้นไม้รก และเก็บกวาดขยะทำความสะอาดตลอดสองข้างทาง
         น.ส.สุภาดา ประธานองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication (เสื้อฟ้า) เปิดเผยว่า เนื่องด้วยวันที่ 4 ธันวาคมของทุกปีจะตรงกับวันสิ่งแวดล้อมไทย ทางองค์กรซึ่งดำเนินการด้านการรักษาความสะอาดในเมืองพัทยามาอย่างต่อเนื่องได้เห็นความสำคัญของวันดังกล่าวจึงจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อเป็นการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมเฉกเช่นที่เคยปฏิบัติมา
              ทั้งนี้ ที่ผ่านมาเนื่องด้วยติดปัญหาด้านสุขภาพเพราะตัวประธานองค์กรได้ตั้งครรภ์ คลอดบุตร จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมที่อาจได้รับผลกระทบจากมลพิษและขยะได้ หลังจากนี้เมื่อสุขภาพร่างกายมีความพร้อมตามลำดับก็จะได้ดำเนินการด้านการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมในปี 2563 หรือปีหน้านี้ต่อไปด้วยเช่นกัน

Advertisement