วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2562 (มีคลิป)

            ที่ ห้องประชุมบัวหลวง ศูนย์ประชุมมหาไถ่ บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา ประจำปี 2562 พร้อมด้วยบาทหลวงสุขุม ธนะสิงห์ ประธานมูลนิคุณพ่อเรย์ บาทหลวงประสิทธิ์ กู๊นุ รองประธานมูลนิคุณพ่อเรย์ ซิสเตอร์ภาวิณี พิชัยศรีสวัสดิ์ ผู้จัดการโรงเรียน และคณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา โดยมีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 50 คน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
           โดยการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน-นักศึกษา ภาคภูมิใจในเกียรติและศักดิ์ศรีของสถาบัน อีกทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าของการพัฒนาด้านการเรียน-การสอนของวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งการมอบใบประกาศนียบัตรในครั้งนี้ มีผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 คน หลักสูตรคอมพิวเตอร์ การพัฒนาระบบสารสนเทศ 16 คน หลักสูตรคอมพิวเตอร์และการจัดการธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ 13 คน หลักสูตรการเขียนแบบแม่พิมพ์ 5 คน และหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำนักงาน 10 คน รวมทั้งสิ้น 50 คน

(ชมคลิป)

Advertisement