โครงการป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช แจกต้นไม้มงคล จำนวน 200 ต้น เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ เพื่อร่วมสืบสานอนุรักษ์ผืนป่าตามพระราชปณิธาน

             (5 ธ.ค.62) ที่ ลานกิจกรรม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช โครงการป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟรสติวัล พัทยา บีช ได้กิจกรรมปลูกป่าเพื่อพ่อ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2562

            โดยได้มีการแจกต้นไม้มงคล 4 ชนิด ประกอบด้วย ต้นพยุง ต้นยางนา ต้นคูนหรือต้นราชพฤกษ์ และต้นมะค่า จำนวน 200 ต้นเพื่อแจกจ่ายประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนตนไทยทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศ และที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ ได้นำกลับไปปลูกตามสถานที่ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว อีกทั้งเพื่อร่วมสืบสานอนุรักษ์ผืนป่าตามพระราชปณิธาน โดยบรรยากาศพบว่ามีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจมารับต้นไม้มงคลเป็นจำนวนมาก พร้อมกันนี้ยังได้มีการจัดแสดงดนตรีเพื่อสร้างสีสันภายในงานอีกด้วย
Advertisement