ศรชล.ภาค 1 ส่งกำลังเรืออากาศยานร่วมกรมเจ้าท่าเร่งขจัดคราบน้ำมันจากเรืออับปางกลางทะเลศรีราชา (มีคลิป)

            จากกรณี ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ ได้รับแจ้งจาก บริษัท ศรีราชา วีทีเอส ว่า เรือ Golden Bridge 2 ได้ประสบอุบัติเหตุถูกคลื่นซัดเข้าบริเวณท้ายเรือจนทำให้เรือเอียงและและจมลงกลางทะเล บริเวณอ่าวทะเลศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อเวลาประมาณ 05.45 น. วันที่ 3 ธ.ค.62 โดยเรือ Chalakarn ได้เข้าช่วยเหลือลูกเรือทั้งหมด 3 คน ส่งขึ้นฝั่งได้โดยปลอดภัย
            หลังรับแจ้ง พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผอ.ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 (ผอ.ศรชล. ภาค 1/ผบ.ทรภ.1) จังหวัดชลบุรี ได้ประสานการปฏิบัติกับศูนย์ปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ 1 ในการจัดเครื่องบินลาดตระเวนทางทะเล และเรือหลวงเทพา เข้าตรวจสอบในเบื้องต้น พบว่ามีน้ำมันอยู่ภายในเรือ จำนวน 104,000 ลิตร รั่วไหลออกมาเป็นทางยาว ประมาณ 1.5 ไมล์ คาดว่าเป็นน้ำมันที่รั่วออกจากเรือ ประมาณ 20,000 ลิตร พร้อมกับได้ประสานเรือเด่นสุทธิ ซึ่งเป็นเรือสกัดคราบน้ำมัน และเรือหลวงหลีเป๊ะ เรือหลวงแสมสาร ในการลำเลียงอุปกรณ์ขจัดคราบน้ำมัน เพื่อทำการสำรวจพื้นที่และเร่งขจัดคราบน้ำมัน โดยเจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่าได้ทำการอุดรอยรั่วและวาล์วน้ำมันเรียบร้อย การรั่วไหลของน้ำมันลดลงมาก เรือเด่นสุทธิ ได้เร่งจัดการขจัดคราบน้ำมัน เพื่อปัองกันอันตรายต่อเรือต่างๆ ที่เดินทางผ่านในพื้นที่ พร้อมดำเนินการวางทุ่นไฟสัญญลักษณ์ เพื่อแจ้งเตือนเรือต่างๆ ที่ผ่านมาในพื้นที่ และจัดเรือหลวงเทพา เป็นเรือเฝ้าระวังในพื้นที่ รวมถึงกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือได้ออกประกาศชาวเรือแจ้งเตือนเรือต่างๆ อีกทางหนึ่งด้วยแล้ว
            ล่าสุดเมื่อวันที่ 4 ธ.ค.62 ศรชล.ภาค 1 ได้ ส่ง ร.ล.แสมสาร ลำเลียงสาร disper tant ซึ่งเป็นสารขจัดคราบน้ำมันและอุปกรณ์ เดินทางร่วมการขจัดคราบน้ำมันเพิ่มเติม และส่ง เฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำ แบบ 1 (ฮ.ปด.1) ขึ้นบินสำรวจบริเวณพื้นที่เกิดเหตุตรวจสอบพร้อมกับโปรยสารเคมีตามแนวที่มีน้ำมันรั่วไหล เพื่อสะกัดการแพร่กระจายของคราบน้ำมัน ส่วนคราบน้ำมันนั้นยังเคลื่อนที่อยู่ในทะเล ซึ่ง ศรชล.ภาค 1 ยังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
               ซึ่งการปฏิบัติต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ในศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ที่ได้มีการบูรณาการและประสานการปฏิบัติระหว่างกันอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติในทะเลนั้น เป็นนโยบายของ พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ที่มอบหมายให้กับหน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือเตรียมความพร้อมไว้ตลอดเวลา เพื่อเป็นการดูแลความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชน เป็น “กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ”

(ชมคลิป)

Advertisement