รรท.ปลัดเมืองพัทยา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 ถนนสุขุมวิท พร้อมเร่งรัดให้คืนสภาพผิวจราจร เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ชี้การก่อสร้างและคืนสภาพผิวจราจรแล้วเสร็จช่วงสัปดาห์หน้า (มีคลิป)

            (4 ธ.ค.62) นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 เพื่อจัดทำระบบสายไฟฟ้าใต้ดินในเมืองพัทยา บริเวณถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าชลบุรี ช่วงหน้าแม็กซ์ มวยไทย พร้อมด้วยนายณัฐพงศ์ แสนทวีสุข หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่สำนักการช่าง ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้

            จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้พบว่าจุดดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินงานเทบล็อก สำหรับวางท่อ HDPE ขนาด 160 มิลลิเมตร จำนวน 6 – 8 ท่อ สำหรับนำสายไฟ สายสื่อสาร และสายต่างๆ ลงใต้ดิน เพื่อเชื่อมต่อบ่อพัก ขนาด 2.00 x 3.00 เมตร พร้อมดำเนินการบดอัด และเทผิวคอนกรีต เพื่อคืนผิวจราจร ซึ่งเหลือการดำเนินงานก่อสร้างเพียง 100 เมตร ก็จะแล้วเสร็จในช่วงถนนสุขุมวิท
             นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเมืองใหญ่ เพื่อจัดทำระบบสายไฟฟ้าใต้ดินในเมืองพัทยา เพื่อเร่งรัดการดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จไปตามแผนงานที่เมืองพัทยากำหนดให้ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่น รวมถึงการสัญจรไปมาของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ซึ่งจาการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าการดำเนินการก่อสร้างเหลือระยะทางประมาณ 100 เมตร ซึ่งคาดว่าภายในสัปดาห์หน้าก็จะดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมคืนผิวจราจร โดยจะเร่งดำเนินการก่อสร้างต่อตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคมนี้

             สำหรับสภาพการคืนผิวจราจรนั้นพบว่าในส่วนถนนสุขุมวิทนั้นมีการคืนสภาพผิวจราจรดีกว่าการก่อสร้างโครงการเดียวกันในจุดอื่นๆ ซึ่งการคืนสภาพผิวจราจรจรนั้นเป็นไปตามที่เมืองพัทยากำหนดให้กับผู้รับเหมา ส่วนการก่อสร้างบริเวณถนนสุขุมวิทบางช่วงที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จนั้น ด้วยจะมีการติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า ทำให้ต้องมีการขุดผิวจราจรทางเท้าเพื่อดำเนินการติดตั้งตู้ดังกล่าวในแต่ละช่วง ซึ่งจะไม่กระทบต่อการจราจรโดยภาพรวมแต่อย่างใด ทั้งนี้ภาพรวมการก่อสร้างบริเวณถนนสุขุมวิทนั้นเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้แม้จะมีการคลาดเคลื่อนไปบ้างในเรื่องของการก่อสร้างและการคืนผิวจราจร ด้วยปัจจัยภายนอกส่งผลให้การดำเนินการเกิดการล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้

(ชมคลิป)

Advertisement