นาทีชีวิต! กองทัพเรือช่วยลูกเรือเมียนมาร์พลัดตกน้ำ ลอยคอกลางทะเลกว่า 10 ชม.

             วันนี้ (3 ธ.ค.62) พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค1/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 (ผอ.ศรชล.ภาค 1/ผบ.ทรภ.1) จังหวัดชลบุรี ประสาน พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ขอรับการสนับสนุนเรือตรวจการณ์ฯ 265 (เรือ ต.265) จากหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ทัพเรือภาคที่ 1 ค้นหาและช่วยเหลือ นายตูน ยี อายุ 35 ปี สัญชาติเมียนมาร์ ลูกเรือประมงศรีเฉลิมพล ของนางสาววิราวรรณ ศรีปลัด สัญชาติไทย ที่พลัดตกทะเล ขณะทำการประมง ตั้งแต่ เวลา 03.30 น. ของวันที่ 3 ธันวาคม 2562 บริเวณ แลต 12 องศา 18 ลิปดา 13 ฟิลิปดาเหนือ ลอง 102 องศา 5 ลิปดา 1 ฟิลิปดา ตะวันออก กลางทะเลจังหวัดตราด
           โดยเรือประมงลำดังกล่าวและเรือประมงบริเวณใกล้เคียงได้ร่วมกันค้นหาเป็นเวลานาน แต่ไม่พบเนื่องด้วยสภาวะคลื่นลมที่เป็นอุปสรรคในการค้นหาเป็นอย่างมาก จึงได้แจ้งขอความช่วยเหลือไปยังศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 ส่ง เรือ ต.265 จากหมวดเรือลาดตระเวนชายเเดน ทัพเรือภาคที่ 1 โดยเรือเอก ปฐวี จันทรคติ เป็นผู้ควบคุมเรือเข้าทำการค้นหาและช่วยเหลือ โดยมี นาวาเอก กรันย์ กลิ่นบัวเเก้ว ผู้บังคับหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ควบคุมการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด
          เรือ ต.265 ได้ใช้วิธีการค้นหาแบบ interception search จนเวลา 13.30 น. ได้พบนาย ตูน ยี ลูกเรือชาวเมียนมาร์ ที่พลัดตกนำ้ลอยคออยู่ในทะเล จึงได้เข้าทำการช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้น ซึ่งนายตูน ยี ลูกเรือชาวเมียนมาร์ที่พลัดตกทะเลอยู่ในอาการอ่อนเพลีย เนื่องจากต้องฝ่าคลื่นลมลอยคออยู่ในทะเลนานถึง 10 ชม. ก่อนนำส่งขึ้นฝั่งที่ท่าเทียบเรือฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1 จังหวัดตราด ส่งยังโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาพยาบาลต่อไป

Advertisement