กองเรือยุทธการ ร่วมบรรพชาอุปสมบท 76 นาย ถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ 9

            (1 ธ.ค.62) พลเรือเอก ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานพิธีบรรพชาอุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดเขาบำเพ็ญบุญ ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีพระครูภาวนา ประชานาถ เจ้าอาวาสวัดเขาบำเพ็ญบุญ พระครูปิยะกิจวิบูล หรืออาจารย์แก้ว เจ้าคณะตำบลนาจอมเทียน และเจ้าอาวาสวัดอัมพารามเป็นพระอุปัชฌาย์ โดยมีผู้แทนหน่วยงาน ภาครัฐ ผู้แทนกองทัพเรือ หัวหน้าส่วนราชการ ทุกภาคส่วน ตลอดจนผู้สมัครขอบรรพชาอุปสมบท จำนวน 76 คน เข้าร่วมในพิธี
             พลเรือเอก ชุมศักดิ์ นาควิจิตร กล่าวว่า ในวันที่ 5 ธันวาคม 26562 ที่จะถึง ซึ่งถือเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และเป็นวันพ่อแห่งชาติ ผู้ทรงสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ โดยส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนทุกศาสนา ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและปฏิบัติศาสนกิจ นำหลักธรรมทางศาสนาไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน กองทัพเรือต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยการศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา ซึ่งเมื่อลาสิกขาแล้วทุกคน พึงนำความรู้ที่ได้รับจากพระวิทยากรไปใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นตัวอย่างที่ดีให้ครอบครัว สังคม และเพื่อประโยชน์สุขต่อประเทศชาติต่อไป
            สำหรับกำหนดจัดกิจกรรมบรรพชาอุปสมบทเพื่ออุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จำนวน 76 นาย จะอุปสมบท ระหว่างวันที่ 1-7 ธ.ค.62
Advertisement