รักษาการ ผอ.กองช่างสุขา เตรียมสาร EM แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียคลองสะพาน 2 หนองปรือ ก่อนเข้มให้ความรู้แก่บ้านพักอาศัย และ สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ ในการติดตั้งถังบำบัดให้ถูกต้อง เพื่อร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

            (28 พฤศจิกายน 2562) นายเบิกชัย นิลปานันท์ รักษาการผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาลเทศบาลเมืองหนอปรือ เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีประชาชนร้องเรียนในเรื่องของน้ำในคลองสะพานสองหนองปรือ ก็พบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กองสาธารณสุข ก็ได้ลงพื้นทีไปทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำ และดูแหล่งที่มาของน้ำที่อาจจะมีการลักลอบปล่อยน้ำเสียโดยไม่ผ่านการบำบัดลงคลอง ซึ่งได้มีการลงพื้นที่ไปให้ความเข้าใจแก่ชาวบ้านที่มีบ้านพักอาศัยใกล้ลำรางสาธารณะไปแล้ว และได้มีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจกับภาคอุตสาหกรรม SME ในพื้นที่ ถึงการดำเนินการติดตั้งบ่อบำบัดน้ำเสียของสถานประกอบการนั้นๆ ว่าทุกสถานประกอบการต้องมีการบำบัดน้ำเสีย ให้มีค่าน้ำเสีย 20% ก่อนปล่อยลงสู่ลำรางสาธารณะ ซึ่งไม่เพียงเฉพาะพื้นที่คลองหนองปรือ 2 เท่านั้นที่มีปัญหาเรื่องของคลองเน่าเสีย ซอย 3 หมู่ 2 หนองปรือ ก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน
              เบื้องต้นทางกองช่างสุขาภิบาลได้เตรียมนำ EM ผสมกับน้ำ แล้วไปทำการฉีดพ่นลงไปในบ่อน้ำเสีย เพื่อให้สาร EM ไปทำการจับตะกอนของเสียให้ตกลงไปในก้นบ่อ เพื่อเป็นการปรับสภาพสีและกลิ่นของน้ำ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ก่อนที่จะขอความร่วมมือสถานประกอบการทุกแห่ง บ้านพักอาศัย ในการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย พร้อมทำการสำรวจถังบำบัดน้ำเสียว่าปัจจุบันยังคงใช้ได้อยู่หรือไม่ เพื่อร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ซึ่งจากนี้ไปทางกองช่างสุขาภิบาลจะได้เน้นย้ำเรื่องของการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำหรับบ้านพักหรือสถานประกอบการทุกแห่ง ก่อนที่ขอนุญาตในการก่อสร้าง จำเป็นจะต้องมีถังบำบัด หากพบว่าไม่มีก็จะให้ดำเนินการกลับไปแก้ไขแบบ จนกว่าจะสามารถนำถังบำบัดเข้าไปอยู่ในสถานประกอบการดังกล่าวได้

Advertisement