ภาคเอกชนโอด..โครงการพัฒนาเมืองขุดถนนทำรถติดกระทบท่องเที่ยวโดยตรง แต่เข้าใจ เชื่ออนาคตนักท่องเที่ยวจะเห็นภาพที่สวยงาม (มีคลิป)

             ตามที่เมืองพัทยาได้ดำเนินโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังด้วยการวางท่อระบายน้ำ ประกอบกับภาครัฐได้ดำเนินการโครงการจัดระเบียบสายไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ซึ่งต้องมีการขุดเจาะถนนกินพื้นผิวจราจรเพื่อดำเนินโครงการ ส่งผลให้เกิดผลกระทบในเรื่องของการจราจรติดขัด โดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วน จนหลายภาคส่วนออกมาแสดงความเป็นห่วงนั้น
             นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา แสดงความคิดเห็นถึงโครงการพัฒนาเมืองพัทยาที่มีการพัฒนาอยู่หลายจุดในขณะนี้จนทำให้เกิดปัญหาด้านการจราจรเข้ามา นับว่ามีผลกระทบโดยตรงกับนักท่องเที่ยวที่มาพัทยา สมัยนี้โซเชียลเน็ตเวิร์กค่อนข้างเร็วก็จะมีการแชร์ข้อมูลกัน ทำให้นักท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนการตัดสินใจมาเที่ยวเมืองพัทยาเพราะหลีกเลี่ยงปัญหารถติด
           แต่ทั้งนี้ พบว่าเมืองพัทยามีการปรับตัวค่อนข้างเร็ว จะดำเนินการในวันธรรมดา ส่วนเสาร์อาทิตย์จะไม่ดำเนินการ ทำให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพัทยาในวันปกติอาจได้รับผลกระทบ เสาร์อาทิตย์เราเลยคาดหวังว่าจะมาช่วยในส่วนนี้ได้ ตอนนี้ภาคเอกชนมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้สร้างความเข้าใจต่อเรื่องดังกล่าวกับนักท่องเที่ยว โดยมีการพูดคุยและจะมีการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจราจร เพื่ออำนวยความสะดวก ถ้ามองในเรื่องการพัฒนาอาจเป็นระยะนี้ที่เห็นพัฒนาอยู่ และหวังว่านักท่องเที่ยวจะเห็นภาพที่สวยงามในอนาคตต่อไปด้วยเช่นกัน

(ชมคลิป)

Advertisement